• Chłodnictwo

    Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości).

2018-3

zeszyt-5570-chlodnictwo-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Modułowe pompy ciepła na ekologiczny czynnik CO2
Innowacyjne modułowe pompy ciepła powietrze-woda Q-ton wykorzystujace CO jako czynnik chłodniczy, to wysokowydajne urzadzenia do produkcji c.w.u. w obiektach typu hotele, apartamenty, restauracje, tness, uczelnie, szpitale, domy opieki w zakresie od 30 do 480 kW (1-16 urzadzen wpietych w jeden sterownik) Sercem pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprezarka, łaczaca w jednej obudowie technologie rotacyjna (niski stopien) oraz scroll (wysoki stopien). Kombinacja obu rozwiazan zapewnia najwyzsza efektywnosc zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze otoczenia. Rys. 1.Wydajnosc i COP pompy Q-ton przy temp. cwu 90°C Urzadzenie zapewnia ciagła, nawet dla temperatury zewnetrznej wynoszacej -25°C, produkcje wody o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajnosci do temperatury zewnetrznej -7°C (bez uzycia grzałki elektrycznej). Współczynnik COP dla okresu przejsciowego (temp. powietrza 16°C, woda na wejsciu +17°C, na wyjsciu +65°C) wynosi 4,3. W skrajnych warunkach, dla temperatury zewnetrznej -25°C i temperatury wody na wyjsciu +90°C, COP osiaga nadal wartosc bliska 2,0. Zalecana temperatura wody na wejsciu to +5°C do +30°C - w celu optymalizacji efektywnosci zalecane jest zasilanie pompy woda z dolnych warstw zasobnika (nizsza temperatura).Pojedyncza jednostka Q-ton, to moduł o wymiarach 1690x1350x720mm o nominalnej wydajnosci grzewczej wynoszacej 30 kW (co daje 500 l/h wody o temperaturze +65°C lub 300l/h wody o... więcej»

Seminarium GeoPLASMA-CE "Otworowe wymienniki ciepła - stan obecny, bariery oraz kierunki rozwoju technologii"
22 maja 2018 r., w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w gmachu Muzeum Geologicznego odbyło się seminarium informacyjne pn.: "Otworowe wymienniki ciepła (OWC) - stan obecny, bariery i kierunki rozwoju technologii w Polsce i UE". Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu GeoPLASMA-CE finansowanego przez Program Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt GeoPLASMA-CE dotyczy wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych w 6 wybranych krajach Europy Środkowej i ma na celu wypracowanie nowoczesnych koncepcji i strategii planowania, a także zarządzania płytką energią geotermalną. Zespół projektowy składa się z ekspertów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania WPT2 D.T2.4.2 projektu GeoPLASMA-CE (Katalog standardów jakości, regulacji technicznych, regulacji formalno-prawnych). Realizacja projektu GeoPLASMA CE w Polsce polega na opracowaniu bazy danych geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych w systemie GIS dla dwóch obszarów pilotażowych: polsko-czeskiego terenu transgranicznego Wałbrzych-Broumov i aglomeracji krakowskiej. Dane zostaną przetworzone z modelowania 2D i 3D w celu konstrukcji map obrazujących warunki geotermiczne płytkiego podłoża skalnego. Mapy z kolei posłużą do opracowania lokalnych strategii rozwoju geotermalnych pomp ciepła w nawiązaniu do planów rozwoju OZE, ochrony powietrza i zwalczania niskiej emisji. W ramach projektu odbywają się także seminaria informacyjne i edukacyjno-szkoleniowe dla lokalnych interesariuszy. Seminarium "Otworowe wymienniki ciepła - stan obecny, bariery i kierunki rozwoju technologii w Polsce i UE" zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz Polską ... więcej»

Budowa i funkcjonowanie pomp ciepła powietrze/woda typu split i monoblok
Pompa ciepła typu powietrze/woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do wytwarzania ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku. Dzięki zastosowaniu 4-drogowego zaworu jest możliwa zamiana funkcji pomiędzy parownikiem i skraplaczem pompy ciepła, co pozwala na pracę zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia pomieszczeń budynku. POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT - W TRYBIE GRZANIA Jednostka zewnętrzna (1) jest połączona z jednostką zewnętrzną (2) przewodami z czynnikiem chłodniczym (R410A). Ciepło odbierane w parowniku (4) podnosi temperaturę czynnika chłodniczego, który poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do sprężarki (3). Czynnik ... więcej»

WIADOMOŚCI
Innowacyjny system "Nibe dla domu bez kosztów i smogu" nagrodzony Złotym Instalatorem 2018.W czerwcu 2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród SGGiK oraz redakcji Polskiego Instalatora, podczas której firma Nibe-Biawar Sp. z o.o. z Białegostoku otrzymała "Złotego Instalatora" dla najlepszych za rok 2017. Tą prestiżową nagrodą wyróżniony został innowacyjny wielofunkcyjny system Nibe, dzięki któremu dom może stać się domem bezemisyjnym, pozyskującym darmową energię z OZE. System Nibe składa się z powietrznej pompy ciepła Nibe F2120 oraz zestawu fotowoltaicznego Nibe PV i zapewnia komfortowe, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie, chłodzenie i produkcję c.w.u. wykorzystując energię słoneczną. System fotowoltaiczny Nibe PV przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej potrzebnej przede wszystkim do pracy pompy ciepła, ale i innych sprzętów elektrycznych w domu. Dostępny jest w zestawach od 3 do 21 kW (moc pojedynczego panelu monokrystalicznego PERC to 290W) i posiada innowacyjny moduł komunikacji Nibe EME do współpracy z pompą ciepła Nibe F2120, umożliwiający wzrost wydajności jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. W takiej konfiguracji, urządzenia Nibe zapewniają niemal zerowe rachunki za en... więcej»

Stanowisko PORT PC i KFCH dotyczące procedur F-gazowych związanych ze sprzedażą pomp ciepła
Stowarzyszenie PORT PC wspólnie z KFCH, mając na względzie harmoniczny rozwój rynku pomp ciepła, podjął się konsultacji spornych zagadnień z osobami i instytucjami dysponującymi wiążącą wiedzą w zakresie interpretacji przepisów dot. fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Intencją tych działań jest rozpowszechnianie wiedzy wśród osób z branży pomp ciepła - producentów, projektantów, instalatorów i inwestorów w zakresie ograniczeń oraz wymagań stawianych przez niedawno wprowadzone dyrektywy, rozporządzenia unijne i ustawodawstwo krajowe. Poniżej przedstawiamy wspólne stanowisko obydwu organizacji dotyczące wybranych procedur f-gazowych.W związku z wprowadzeniem Rozporządzenia (UE) nr 517/2014 i nowelizacją ustawy o SZWO i F-gazach z 12 lipca 2017 (tekst jednolity Dz.U.2017 poz.1951), Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC i Kra... więcej»

2018-2

zeszyt-5511-chlodnictwo-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Systemy chłodzenia szaf sterowniczych (Andrzej Barciński)
Nowoczesne instalacje przemysłowe nie mogą funkcjonować bez zaawansowanych systemów informatycznych. Te natomiast wymagają odpowiednio wydajnych, elektronicznych systemów komputerowych. A systemy komputerowe muszą być sprawnie chłodzone, by nie ulegały przegrzaniu. W środowisku przemysłowym elektronikę odpowiadającą za sterowanie najczęściej umieszcza się w szafach sterowniczych i to właśnie systemy chłodzenia takich szaf są tematem niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: systemy chłodzenia, systemy chłodzenia szaf sterowniczych, szafy sterownicze Immanentną cechą każdej elektroniki jest to, że się nagrzewa. Energia pobierana z sieci zasilającej w postaci prądu elektrycznego praktycznie w całości zamieniana jest na ciepło - jedyny wyjątek stanowią elementy świecące, choć w zamkniętej szafie również światło jest pochłaniane przez obudowę i zamieniane na ciepło. Jednocześnie poszczególne urządzenia elektroniczne mają swoją graniczną temperaturę pracy. Wykroczenie poza nie może spowodować ich wadliwą pracę, automatyczne wyłączenie lub uszkodzenie. Co więcej, niższa temperatura otoczenia pozwala uzyskać niższą temperaturę pracy płytek drukowanych, a to zazwyczaj skutkuje wydłużoną żywotnością sprzętu. W rzeczywistości współczynnik MTBF (Mean Time Between Failures) urządzeń elektronicznych podawany jest dla warunków działania w temperaturze pokojowej. Jeśli natomiast sprzęt pracuje w podwyższonej temperaturze, jego kondensatory elektrolityczne szybciej wysychają, a w niektórych przypadkach mogą pojawić się nawet wewnętrzne uszkodzenia w układach scalonych. Szacuje się, że stała praca urządzeń elektronicznych w podwyższonej o 10 °C temperaturze skraca ich żywotność o połowę. RÓŻNE RODZAJE INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z wymienionych powyżej względów wynika konieczność zapewnienia odpowiedniego chłodzenia urządzeń elektronicznych, zamontowanych w szafach sterowniczych. To, jaki rodzaj instalacji będzie wystarczający, ... więcej»

Czynniki zeotropowe w sprężarkowych układach chłodniczych DOI:10.15199/8.2018.2.3
(Michał Pysz, Artur Bieniek, Łukasz Mika)

1 stycznia 2015 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie nr 517/2014 w sprawie tzw. F-gazów, którego celem jest stopniowe ograniczenie stosowania czynników chłodniczych z grupy HFC (wodorofluorowęglowodorów) o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych komisja europejska przedstawiła listę ograniczeń, które państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć oraz podała wykaz terminów, od których te ograniczenia mają obowiązywać. Jednym z najbliższych ważnych terminów jest 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wchodzi zakaz stosowania czynników chłodniczych o wskaźniku GWP (ang. Global Warming Potential) większym niż 2500 do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia czynnikiem chłodniczym równej 40 t ekwiwalentu CO2 lub większej [10]. Tego samego dnia wchodzi też oczywiście zakaz wprowadzania do obrotu nowych urządzeń zawierających czynniki o wskaźniku GWP większym niż 2500, a od 1 stycznia 2022 roku większym niż 150 [10]. Powyższe restrykcje znacznie ograniczają możliwości wykorzystania wielu popularnych gazów roboczych w urządzeniach sprężarkowych. Liczba alternatywnych substancji roboczych, spełniających aktualnie wymogi prawne jest niewielka i wobec tego cały czas wykorzystywane są dostępne na rynku starsze czynniki, w tym mieszaniny (seria R-400 i R-500). Ze względu na charakter zachowania się tych mieszanin podczas procesów przemiany fazowej dzielą się one na substancje zeotropowe i azeotropowe. Stosowanie mieszanin zeotropowych jest uzasadnione w pewnych aplikacjach i można wskazać szereg zalet takich czynników w obiegach chłodniczych. Jednocześnie mieszaniny te charakteryzują się pewnymi cechami eksploatacyjnymi, które nie występują podczas eksploatacji urządzeń zasilanych czynnikami jednorodnymi, bądź mieszaninami azeotropowymi. Dla przykładu popularnie stosowane termostatyczne urządzenia rozprężne nie nadają się do ... więcej»

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017
Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017", który zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Raport jest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami z branży. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi. Raport został objęty patronatem przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej PAIZ) oraz Związek Gmin Wiejskich RP. MOC ZAINSTALOWANA W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji PV wg danych URE to ponad 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze - mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe - instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %. W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ... więcej»

Zmiany wybranych parametrów jakościowych truskawek (Fragaria x ananassa D.) podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2018.2.1
(Izabella Kwaśniewska-Karolak, Radosław Mostowski)

Owoce sezonowe to bogate źródło witamin, substancji odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Należą do nich owoce jagodowe (m.in. truskawki, maliny, czarna porzeczka, jagody, winogrona), a także owoce pestkowe (śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie, czereśnie). Owoce te idealnie nadają się do bezpośredniego spożycia oraz do sporządzania przetworów. Nadwyżki owoców sezonowych powinny być właściwie przechowywane lub przetwarzane. Jedną z najbardziej popularnych metod jest mrożenie i zamrażalnicze przechowywanie. Do zalet tej metody należy zachowanie wysokiej wartości odżywczej oraz przedłużenie trwałości owoców nawet do kilku miesięcy. Truskawka (łac. Fragaria x ananasa, Duchesne) jest rośliną powstałą ze skrzyżowania dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (łac. Rosaceae, Juss.): poziomki wirginijskiej (łac. F. virginiana, Mill.), pochodzącej ze wschodnich obszarów Ameryki Północnej oraz poziomki chilijskiej (łac. F. chiloensis, L. Mill.). Roślinę tę można nazywać również poziomką wieloowocową lub ananasową, choć najczęściej mówimy o niej, po prostu, truskawka. Truskawka należy do jednych z najbardziej wyczekiwanych owoców sezonowych. Są to owoce, które mają piękny aromat i wyjątkowy smak. Dodatkowo są bogate w wiele cennych witamin i minerałów. Spożywane na surowo, dostarczają substancji odżywczych które mają wiele właściwości prozdrowotnych, są także niskokaloryczne, 100 g truskawek dostarcza zaledwie 28 kcal [13]. Owoce truskawek charakteryzuje szereg właściwości prozdrowotnych. Zawierają minerały takie jak wapń, magnez, żelazo, cynk, sód, fosfor i potas oraz witaminy: A, C, E i z grupy B. Udowodnio- DOI: 10.15199/8.2018.2.1 dr Izabella Kwaśniewska-Karolak, dr inż. Radosław Mostowski Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 2/2018 21 no, że truskawki poprawiają pracę nerek, pomagają także w schorzenia... więcej»

The mathematical modelling of the absorption refrigeration machines used in energy systems DOI:10.15199/8.2018.2.4
(Artur Rusowicz, Artur Rusowicz, Adam Ruciński)

The 95% of cooling and refrigeration machines use the different, mechanical type of compressors. The second place in the market is occupied by sorption systems where the absorption machines are preferred. The first absorption chillers came from the second half of 19th century. In 1860, the French, F. Carré, built absorption cooling machine where the ammonia was the working refrigerant. Now the need to install the absorption chillers in building energy systems is observed. The point is that ozone hole and greenhouse effect are the most urgent problems in environmental policy of the world now. That is why the ‘old freons’ with chlorine and bromide are gradually replaced from refrigeration and HVAC industry and new regulation of refrigerants with high GWP are established (F-gases). Moreover the tendency to regeneration of waste heat is up-to-date. It is connected with building of cogeneration and trigeneration systems where the absorption cycles are commonly used. Absorption refrigeration machines are characterized by a lot of advantages. There is the possibility of waste heat recovery thanks to low utilization of the electric energy. It is used first of all for electric driven pumps and automatics. A very few moving parts give a long life time of the absorption machine with plain service (once per 55000 hours of work). Then a low exploitation costs are noticed with parallel a higher investment costs compare to compressor refrigeration and cooling. The compact structure with one or two shells built with wide range of construction materials used to heat and mass exchangers is observed. The great dimensions, usually the great weight and big space need are disadvantages. Moreover easy regulation of cooling capacity from 10 to 100 percent thanks to microprocessor controls is possible. Also wide range of cooling capacity from part of kW to MW is an advantage. With the point of view of the ecology these de... więcej»

2018-1

zeszyt-5431-chlodnictwo-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Z życia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego - Walne Zebranie Członków
4. grudnia 2017 r. w Ciechocinku odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Oprócz członków w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, których poproszono o wygłoszenie prelekcji będących przedmiotem zainteresowania obecnych na spotkaniu aktywistów UPPCH. Mariusz Dziwulski, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP, omówił rynki owoców i warzyw oraz mięsa czerwonego i białego. Produkcja owoców w 2017 roku była na poziomie 477 tys. ton, co oznacza spadek produkcji w stosunku do 2016 roku o 23,6%. Szczególnie niskie zbiory odnotowano w przypadku wiśni, których zebrano o 64 % mniej niż rok wcześniej. Dla innych gatunków owoców istotnych dla chłodnictwa spadek zbiorów był następujący: malin mniej o 23% r/r, porzeczek czarnych mniej o 20% r/r, truskawek mniej o 1 % r/r. Natomiast produkcja w 2017 roku warzyw do przetwórstwa była zbliżona do produkcji z 2016 roku i wyniosła około 4,55 mln ton. Niskie zbiory owoców, a także posiadane zapasy mrożonek i koncentratów sokowych wpłynęły na ceny skupu, które były wysokie w przypadku wiśni i truskawek. Na spadek cen skupu malin w sezonie 2017 w stosunku do 2016 roku wpływ miały dwa czynniki: posiadane zapasy oraz wysoka po... więcej»

Autentyczność chłodzonych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.1
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia. Słowa kluczowe: autentyczność, mięso, produkty mięsne, mleko, produkty mleczne Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life. Key words: authenticity, meat, meat products, milk, dairy products Zjawisko fałszowania żywności sięga tysięcy lat. Obecnie w wielu krajach istnieją regulacje prawne odnoszące się do kwestii autentyczności produktów. Ze względu na globalny charakter tego problemu niezbędne są przepisy o charakterze ponadnarodowym (FAO, UE), które umożliwią wyeliminowanie problemu na arenie międzynarodowej, gdzie jest on najbardziej dostrzegalny [8]. Definicje zjawiska fałszowania żywności, które funkcjonują w polskim prawodawstwie można sprowadzić do tego, iż prod... więcej»

Czysta sprawa - serwis i czyszczenie klimatyzacji
Mimo że polskie przepisy nie precyzują jak często należy czyścić klimatyzację, to bagatelizowanie sprawy utrzymania czystości klimatyzatorów może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach klima... więcej»

Metody wykrywania zafałszowań chłodzonych produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.3
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

1. WPROWADZENIE Znakowanie zwierząt poprzez stosowane kolczyki, tatuaże, numery identyfikacyjne i paszporty ma na celu zapewnienie m.in. monitorowania łańcucha żywności. Dbając o bezpieczeństwo żywności, zapewnienie producentom sprawiedliwej konkurencji oraz potwierdzenie oznaczeń regionalnych, istnieje dodatkowa potrzeba kontroli autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego [7]. W większości przypadków konsument nie jest w stanie samodzielnie wykryć występowania zafałszowania, a badanie produktów jest trudne, kosztowne i pracochłonne [4]. W celu poddania żywności analizie, czy nie jest zafałszowana, stosowane są metody fizykochemiczne, biologiczne i immunologiczne, a także uzupełniające analizy chemometryczne [7]. Schemat 1. Metody wykrywania zafałszowań żywności 2. ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE ● Chromatografia Analiza chromatograficzna to metoda polegająca na rozdzieleniu substancji i ich identyfikacji. Podział próby wynika z różnego powinowactwa badanych substancji do eluentu - fazy niestacjonarnej i złoża kolumny - fazy stacjonarnej, co powoduje, iż substancje z różną prędkością dzielą się między obie fazy. Ze względu na stan skupienia fazy ruchomej wyróżniamy: chromatografię gazową (GC - ang. gas chromatography) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową ( HPLC - ang. high-perfomance liquid chromatography) [12]. Istnieją różne odmiany HPLC m.in. w formie izokratycznej, gradientowej, z klasycznym detektorem UV, detektorem amperometryczno-pulsacyjnym PAD i diodowym detektorem DAD. Chromatografia cieczowa znalazła zastosowanie w badaniu: białek, peptydów, aminokwasów, kwasów nukleinowych, polisacharydów i witamin. Dodatkowo stała się przydatna w procesie wykrywania zafałszowań produktów owczych lub kozich, poprzez stosowanie niedeklarowanego dodatku mleka krowiego, stosowania zabronionych barwników w żywności, analizie autentyczności masła oraz wykrywaniu pestycydów, środków ochrony roślin, l... więcej»

Modelowanie schładzania poubojowego półtusz wieprzowych DOI:10.15199/8.2018.1.2
(Artur Rusowicz, Iurii Koval)

W pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych - szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K. Słowa kluczowe: chłodzenie, półtusze wieprzowe, symulacje numeryczne In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points - ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansy... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: (0 22) 818 65 21, (0 22) 619 22 41, wew. 249
faks: (0 22) 818 65 21
e-mail: chlodnictwo@sigma-not.pl
www: http://czasopismo-chlodnictwo.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577