• Chłodnictwo

    Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości).

2018-4

zeszyt-5623-chlodnictwo-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Kondensacja pary wodnej w instalacjach niskotemperaturowych. Jak uporać się z problemem?
Kanały wentylacyjne transportujące chłodne powietrze w budynkach przemysłowych lub obiektach użyteczności publicznej pełnią bardzo istotną rolę, zapewniając odpowiednie warunki do pracy i komfort bytowy, a także chroniąc zdrowie osób przebywających we wnętrzach. Owe systemy często jednak borykają się z problemem pary wodnej, która w wyniku kondensacji na zewnętrznych powierzchniach przewodów prowadzi do wielu niekorzystnych konsekwencji. Aby zapobiec negatywnemu zjawisku, przeanalizujmy dokładnie jego naturę i zastanówmy się nad możliwym rozwiązaniem.Powietrze atmosferyczne stanowi kombinację dwóch substancji: powietrza suchego oraz pary wodnej. W warunkach naturalnych każdy gaz przemieszcza się tak, aby... więcej»

WIADOMOŚCI
Beha-Amprobe wprowadza na polski rynek kamerę termowizyjną z technologią "wyceluj i rejestruj".Kamera termowizyjna Beha-Amprobe IRC-110-EUR ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii w zastosowaniach związanych z połączeniami elektrycznymi, silnikami i urządzeniami HVAC oraz w zastosowaniach mechanicznych i motoryzacyjnych, a także wykrywanie nieszczelności izolacji wokół budynków w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności energii. IRC-110-EUR została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. Jest ona wytrzymała, oferuje funkcję "wyceluj i rejestruj", a ponadto umożliwia nałożenie mapy cieplnej na obraz w paśmie światła widzialnego, w celu szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów związanych z temperaturą. Przyrząd znajdzie zastosowanie w branżach: elektrycznej, HVAC, mechanicznej i motoryzacyjnej. Przykładowe zastosowania kamery IRC-110-EUR: - Identyfikacja problemów związanych z temperaturą w połączeniach elektrycznych, silnikach, członach napędzających i przekładniach. - Szybka kontrola działania i wydajności urządzeń HVAC. - Lokalizowanie miejsc utraty ciepła na izolacji wokół budynków w celu zmniejszenia kosztów energii. - Utrzymanie instalacji przemysłowych. - Utrzymanie instalacji komercyjnych. - Utrzymanie instalacj... więcej»

Chłodzenie w strefach niebezpiecznych
W przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, petrochemicznym, farmaceutycznym czy też morskim (statki, platformy) występują łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, ropa, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji, aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.Firma Industrial Frigo specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, a szczególnie do strefy II, tzn. obszarów zagrożonych wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów, w wykonaniu przeciwwybuchowym ... więcej»

Danfoss rozszerza asortyment jednostek nadrzędnych serii ADAP-KOOL System Manager o dwa nowe komponenty
Firma Danfoss wprowadza do oferty jednostek nadrzędnych ADAP-KOOL® System Manager dwa nowe dodatki: specjalny rejestrator alarmów AK-SM800AL, pomyślany jako łatwe w użyciu rozszerzenie systemu oraz ekonomiczną jednostkę nadrzędną AK-SM810 dostosowaną do potrzeb małych placówek handlowych. Uzupełnienie systemu ADAP-KOOL® o rejestrator alarmów AK-SM800AL i sterownik dla małych sklepów AK-SM810 sprawia, że wykorzystanie tego systemu do złożonych zadań optymalizacyjnych, rejestracji danych i zarządzania alarmami jes... więcej»

Audyt energetyczny budynku w aspekcie redukcji współczynników EK i EP DOI:10.15199/8.2018.4.4
(Małgorzata Sikora, Krystian Siwek)

WPROWADZENIE Audyt jest to ekspertyza mająca na celu uzyskanie wiedzy na temat zużycia energii w danym budynku, zespole budynków, gospodarstwie lub instalacji. Ma on dostarczać informacji na temat sposobów uzyskania oszczędności energii i ich rezultatach. Wykonanie audytu energetycznego jest nazywane audytingiem i jest to zespół czynności obejmujących ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w badanym obiekcie. Osobę wykonującą tego typu audyt nazywa się audytorem energetycznym. Jest to specjalista w zakresie środków technicznych oszczędzania energii i ochrony środowiska oraz w zakresie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji energooszczędnych, działający jako niezależny, obiektywny doradca [1, 13]. Należy pamiętać, że audytor jest traktowany jako rzeczoznawca. Jego zadaniem, oprócz oceny stanu istniejącego, jest zaproponowanie sposobów oszczędności energii, podanie przybliżonych kosztów ich wprowadzenia oraz wynikających z nich zysków. Jednym ze sposobów zmniejszania kosztów pozyskania energii jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Ten kierunek energetyki od pewnego czasu zyskuje na popularności, ze względu na innowacyjność tego typu sposobów pozyskiwania energii. Ponadto jest metodą opłacalną dla osób użytkują- Rys. 1. Rozmiar dziury ozonowej w poszczególnych latach [14] energooszczędność 16 4/2018 energooszczędność cych budynki, w których zastosowano OZE. Oprócz tego nacisk na rozwój OZE wywiera również Unia Europejska, zgodnie z dyrektywą 2009/28/WE [4]. Nacisk Unii Europejskiej jest związany z ilością emitowanego CO2 podczas produkcji energii, co wpływa na pogarszanie się z roku na rok stanu środowiska naturalnego na całym świecie. Wysoka emisja gazów cieplarnianych wpływa na powiększanie się dziury ozonowej. Nie napawa również optymizmem fakt, że mimo 95% redukcji emisji substancji niszczących warstwę ozonową, wiosenna stratosferyczna dziura ozonowa nad Antarktydą jest większa niż ... więcej»

2018-3

zeszyt-5570-chlodnictwo-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Po raz pierwszy w Katowicach konferencja i targi Nowy Przemysł Expo
Przemysł 4.0, internet rzeczy i zarządzanie wiedzą, automatyzacja i robotyzacja, efektywna energia i recykling, digitalizacja i elektromobilność - nowy projekt Grupy PTWP to ukłon w stronę najbardziej dynamicznych trendów w przemyśle. W dniach 26-28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe w Polsce wydarzenie konferencyjno-targowe dotyczące tej tematyki - Nowy Przemysł Expo. Towarzyszyć mu będą imprezy dedykowane sektorowi energetycznemu, górnictwu oraz nowym technologiom. - Zmiany, jakie obserwujemy w gospodarce, szczególnie te określane mianem IV rewolucji przemysłowej, to nasza przyszłość. Największym wyzwaniem współczesności i źródłem przewag rynkowych staje się zarządzanie ... więcej»

Łańcuch chłodniczy a zmiany klimatyczne DOI:10.15199/8.2018.3.1
(Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak)

WSTĘP Dostępnych jest wiele międzynarodowych raportów dotyczących wpływu zmian klimatu na "dostęp do żywności" oraz "bezpieczeństwo żywności" (Schmidhuber, Tubiello, 2007). Dostęp do żywności odnosi się do zdolności jednostek, społeczności i krajów do zakupu wystarczającej ilości i jakości żywności. W ciągu ostatnich 30 lat spadek rzeczywistych cen żywności oraz wzrost dochodów doprowadziły do istotnej poprawy dostępu do żywności w wielu krajach rozwijających się. Zmiany klimatu zwiększają zależność krajów rozwijających się od importu żywności, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej (Schmidhuber, Tubiello, 2007). Podczas gdy wszystkie regiony świata ostatecznie będą ponosić konsekwencje ocieplenia klimatu, produkcja rolna w północnych szerokościach geograficznych (w tym w Wielkiej Brytanii), może początkowo na tym skorzystać (Garnett 2008a). Negatywne skutki cieplejszego, bardziej niestabilnego klimatu, zaczną odczuwać początkowo głównie kraje półkuli południowej. Nie będą one w stanie się rozwijać lub polegać na własnych uprawach, tak więc liczba osób narażona na jeszcze większe ryzyko głodu wzrośnie. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia skutecznego i wydajnego łańcucha chłodniczego, który umożliwi dostarczenie żywności na całym świecie (Garnett, 2008a, 2008b; Gregory, 2009). FUNKCJONOWANIE I DZIAŁANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO Prawidłowy łańcuch chłodniczy zapewnia spowolnienie procesów biologicznego rozkładu żywności i przeciwdziała jej marnotrawieniu oraz umożliwia dostarczanie konsumentom bezpiecznej i wysokiej jakości żywności (Adler-Nissena, Ørnholt Zammita, 2011). Zadaniem priorytetowym jest dbałość o zachowanie odpowiedniej temperatury na każdym etapie (Piekarska 2012). Dla zachowania ciągłości łańcucha dostaw stosowane są mechaniczne lub elektroniczne systemy monitoringu temperatury. Ostrzegają one o zagrożeniach, jakie się pojawiają, nie tylko podczas transportu, ale również w t... więcej»

Chłodnictwo i klimatyzacja na MEiLu (Andrzej Grzebielec)
Inżynierowie branży HVACR (Heat - ogrzewnictwo, V - wentylacja, AC - klimatyzacja, R - chłodnictwo) najczęściej zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na kierunkach Inżynierii Środowiska. Jednym z wyjątków od tej reguły jest kierunek Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej gdzie studenci studiów zarówno inżynierskich jak i magisterskich mają do wyboru specjalność o nazwie "Chłodnictwo i Klimatyzacja". Specjalność ta kontynuuje długą tradycję specjalności Chłodnictwo i Aparatura Procesowa, która była prowadzona na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. I to właśnie podejście mechaniczno-termodynamiczne wyróżnia absolwentów tej specjalności w całej branży HVACR.UPRAWNIENIA BUDOWLANE Przez wiele lat absolwenci wydziału MEiL - jako absolwenci kierunku "Mechanika i Budowa Maszyn" nie mieli prawnych możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych, przez co rozwój kariery mógł być w pewnym stopniu ograniczony. Sytuacja zmieniła się, gdy przeorganizowano nauczanie na wydziale, a nowi absolwenci są już absolwentami kierunku "Energetyka" i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności budowlanej o nazwie: ??instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń NIE TYLKO UPRAW... więcej»

Budowa i funkcjonowanie pomp ciepła powietrze/woda typu split i monoblok
Pompa ciepła typu powietrze/woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do wytwarzania ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku. Dzięki zastosowaniu 4-drogowego zaworu jest możliwa zamiana funkcji pomiędzy parownikiem i skraplaczem pompy ciepła, co pozwala na pracę zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia pomieszczeń budynku. POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT - W TRYBIE GRZANIA Jednostka zewnętrzna (1) jest połączona z jednostką zewnętrzną (2) przewodami z czynnikiem chłodniczym (R410A). Ciepło odbierane w parowniku (4) podnosi temperaturę czynnika chłodniczego, który poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do sprężarki (3). Czynnik ... więcej»

Modne i wygodne - pompy ciepła na fali
Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W 2017 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce, a cały rynek odnotował wzrost na poziomie około 22%.KIEDY WARTO INSTALOWAĆ POMPY CIEPŁA? Praktycznie zawsze, kiedy można pozwolić sobie na wydatek kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na instalację. Pompa ciepła to najdroższa inwestycja z odnawialnych źródeł energii, a średni czas jej zwrotu szacuje się na około 10 lat. Na pompę ciepła powinni zwrócić uwagę przede wszystkim właściciele domów, do których nie można podłączyć gazociągu. "Przy budynkach starszego typu, w których są kotły na węgiel warto montować pompy do CWU - umożliwiają produkcję ciepłej wody w prosty i czysty sposób - twierdzi przedstawiciel Hewalex. - Unikamy wtedy rozpalania kotła tylko do celów CWU. Ciągłe rozpalanie i wygaszanie kotła wpływa niekorzystnie na kocioł, jest nieekonomiczne, czasochłonne i po prostu trzeba to robić. W sezonie wiosennym i letnim przy temperaturach powyżej 12-150 C pompa ciepła do CWU może być tańsza w eksploatacji niż inne źródła, takie jak kocioł gazowy czy kocioł olejowy. Z kolei pompy ciepła do CO najlepiej sprawdzają się w budownictwie, gdzie zastosowane jest ogrzewanie płaszczyznowe - podłogowe, ścienne, sufitowe - niskotemperaturowe. Im niższa temperatura zasilania CO tym będą niższe koszty ogrzewania pompą ciepła. Dodatkowo można połączyć ogrzewanie pompą ciepła z instalacją PV. Wtedy przy dobrym połączeniu tych dwóch instalacji koszty ogrzewania będą bardzo niskie". "Aspektem ważnym w temacie opłacalności stosowania pompy ciepła jest lokalizacja inwestycji, w której będzie pracowała - mówi dr inż. Małgorzata Smuczyńska, menedżer ds. marki Nibe. - W przypadku pomp ciepła typu powietrze- wada trzeba mieć na uwadze, że ni... więcej»

2018-2

zeszyt-5511-chlodnictwo-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Bogata w wydarzenia 16. edycja Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja 2018
Tegoroczne targi zakończyły się dla organizatorów sukcesem. W ciągu dwóch dni odbyło się tysiące spotkań, nawiązano wiele kontaktów, podczas wykładów wystąpiło ponad 80 prelegentów. Kolejny raz potwierdzono, że warto organizować spotkanie branżowe. Pomysł wydarzenia organizowanego przez branżystów dla branżystów sprawdził się, a dowodem tego była liczna obecność odwiedzających. STREFA INSTALATORA 2018 Po raz kolejny na targach Stowarzyszenie Polska Wentylacja zorganizowało specjalną strefę dedykowaną branżystom - instalatorom systemów wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia. Strefa Instalatora była wydzielonym miejscem pośród ekspozycji targowej, w której można było podnieść swoje umiejętności zawodowe, a także poznać ciekawe rozwiązania techniczne. W strefie pokazów, której celem jest przekazanie praktycznych umiejętności, edukacja i doskonalenie umiejętności zawodowych, a także prezentacja nowych rozwiązań technicznych odbyło się kilka prezentacji, m.in.: -- pokaz montażu - system Lokring - łączenie rur bez lutowania przy pomocy złączy zaciskowych - ZHU Agmet; -- porady z zakresu technik pomiarowych i regulacji instalacji wentylacyjnych - B&L International; -- pokaz budowy kanałów wentylacyjnych z płyt - BH-Res Mędrek i Wspólnicy; -- pokazy montażu instalacji wentylacyjnych w systemie Climate Recovery Duct - Ventermo Roha Group; -- montaż biernych zabezpieczeń ppoż, pokazy systemów montażu instalacji - Hilti Poland; -- praktyczna regulacja agregatów chłodniczych - Elektronika SA; -- pokaz instalacji klap wentylacji pożarowej i bytowej - Smay Sp. z o.o.; -- techniki r... więcej»

Systemy chłodzenia szaf sterowniczych (Andrzej Barciński)
Nowoczesne instalacje przemysłowe nie mogą funkcjonować bez zaawansowanych systemów informatycznych. Te natomiast wymagają odpowiednio wydajnych, elektronicznych systemów komputerowych. A systemy komputerowe muszą być sprawnie chłodzone, by nie ulegały przegrzaniu. W środowisku przemysłowym elektronikę odpowiadającą za sterowanie najczęściej umieszcza się w szafach sterowniczych i to właśnie systemy chłodzenia takich szaf są tematem niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: systemy chłodzenia, systemy chłodzenia szaf sterowniczych, szafy sterownicze Immanentną cechą każdej elektroniki jest to, że się nagrzewa. Energia pobierana z sieci zasilającej w postaci prądu elektrycznego praktycznie w całości zamieniana jest na ciepło - jedyny wyjątek stanowią elementy świecące, choć w zamkniętej szafie również światło jest pochłaniane przez obudowę i zamieniane na ciepło. Jednocześnie poszczególne urządzenia elektroniczne mają swoją graniczną temperaturę pracy. Wykroczenie poza nie może spowodować ich wadliwą pracę, automatyczne wyłączenie lub uszkodzenie. Co więcej, niższa temperatura otoczenia pozwala uzyskać niższą temperaturę pracy płytek drukowanych, a to zazwyczaj skutkuje wydłużoną żywotnością sprzętu. W rzeczywistości współczynnik MTBF (Mean Time Between Failures) urządzeń elektronicznych podawany jest dla warunków działania w temperaturze pokojowej. Jeśli natomiast sprzęt pracuje w podwyższonej temperaturze, jego kondensatory elektrolityczne szybciej wysychają, a w niektórych przypadkach mogą pojawić się nawet wewnętrzne uszkodzenia w układach scalonych. Szacuje się, że stała praca urządzeń elektronicznych w podwyższonej o 10 °C temperaturze skraca ich żywotność o połowę. RÓŻNE RODZAJE INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z wymienionych powyżej względów wynika konieczność zapewnienia odpowiedniego chłodzenia urządzeń elektronicznych, zamontowanych w szafach sterowniczych. To, jaki rodzaj instalacji będzie wystarczający, ... więcej»

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017
Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017", który zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Raport jest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami z branży. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi. Raport został objęty patronatem przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej PAIZ) oraz Związek Gmin Wiejskich RP. MOC ZAINSTALOWANA W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji PV wg danych URE to ponad 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze - mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe - instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %. W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ... więcej»

Zmiany wybranych parametrów jakościowych truskawek (Fragaria x ananassa D.) podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2018.2.1
(Izabella Kwaśniewska-Karolak, Radosław Mostowski)

Owoce sezonowe to bogate źródło witamin, substancji odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Należą do nich owoce jagodowe (m.in. truskawki, maliny, czarna porzeczka, jagody, winogrona), a także owoce pestkowe (śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie, czereśnie). Owoce te idealnie nadają się do bezpośredniego spożycia oraz do sporządzania przetworów. Nadwyżki owoców sezonowych powinny być właściwie przechowywane lub przetwarzane. Jedną z najbardziej popularnych metod jest mrożenie i zamrażalnicze przechowywanie. Do zalet tej metody należy zachowanie wysokiej wartości odżywczej oraz przedłużenie trwałości owoców nawet do kilku miesięcy. Truskawka (łac. Fragaria x ananasa, Duchesne) jest rośliną powstałą ze skrzyżowania dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (łac. Rosaceae, Juss.): poziomki wirginijskiej (łac. F. virginiana, Mill.), pochodzącej ze wschodnich obszarów Ameryki Północnej oraz poziomki chilijskiej (łac. F. chiloensis, L. Mill.). Roślinę tę można nazywać również poziomką wieloowocową lub ananasową, choć najczęściej mówimy o niej, po prostu, truskawka. Truskawka należy do jednych z najbardziej wyczekiwanych owoców sezonowych. Są to owoce, które mają piękny aromat i wyjątkowy smak. Dodatkowo są bogate w wiele cennych witamin i minerałów. Spożywane na surowo, dostarczają substancji odżywczych które mają wiele właściwości prozdrowotnych, są także niskokaloryczne, 100 g truskawek dostarcza zaledwie 28 kcal [13]. Owoce truskawek charakteryzuje szereg właściwości prozdrowotnych. Zawierają minerały takie jak wapń, magnez, żelazo, cynk, sód, fosfor i potas oraz witaminy: A, C, E i z grupy B. Udowodnio- DOI: 10.15199/8.2018.2.1 dr Izabella Kwaśniewska-Karolak, dr inż. Radosław Mostowski Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 2/2018 21 no, że truskawki poprawiają pracę nerek, pomagają także w schorzenia... więcej»

The mathematical modelling of the absorption refrigeration machines used in energy systems DOI:10.15199/8.2018.2.4
(Artur Rusowicz, Artur Rusowicz, Adam Ruciński)

The 95% of cooling and refrigeration machines use the different, mechanical type of compressors. The second place in the market is occupied by sorption systems where the absorption machines are preferred. The first absorption chillers came from the second half of 19th century. In 1860, the French, F. Carré, built absorption cooling machine where the ammonia was the working refrigerant. Now the need to install the absorption chillers in building energy systems is observed. The point is that ozone hole and greenhouse effect are the most urgent problems in environmental policy of the world now. That is why the ‘old freons’ with chlorine and bromide are gradually replaced from refrigeration and HVAC industry and new regulation of refrigerants with high GWP are established (F-gases). Moreover the tendency to regeneration of waste heat is up-to-date. It is connected with building of cogeneration and trigeneration systems where the absorption cycles are commonly used. Absorption refrigeration machines are characterized by a lot of advantages. There is the possibility of waste heat recovery thanks to low utilization of the electric energy. It is used first of all for electric driven pumps and automatics. A very few moving parts give a long life time of the absorption machine with plain service (once per 55000 hours of work). Then a low exploitation costs are noticed with parallel a higher investment costs compare to compressor refrigeration and cooling. The compact structure with one or two shells built with wide range of construction materials used to heat and mass exchangers is observed. The great dimensions, usually the great weight and big space need are disadvantages. Moreover easy regulation of cooling capacity from 10 to 100 percent thanks to microprocessor controls is possible. Also wide range of cooling capacity from part of kW to MW is an advantage. With the point of view of the ecology these de... więcej»

2018-1

zeszyt-5431-chlodnictwo-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Z życia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego - Walne Zebranie Członków
4. grudnia 2017 r. w Ciechocinku odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Oprócz członków w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, których poproszono o wygłoszenie prelekcji będących przedmiotem zainteresowania obecnych na spotkaniu aktywistów UPPCH. Mariusz Dziwulski, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP, omówił rynki owoców i warzyw oraz mięsa czerwonego i białego. Produkcja owoców w 2017 roku była na poziomie 477 tys. ton, co oznacza spadek produkcji w stosunku do 2016 roku o 23,6%. Szczególnie niskie zbiory odnotowano w przypadku wiśni, których zebrano o 64 % mniej niż rok wcześniej. Dla innych gatunków owoców istotnych dla chłodnictwa spadek zbiorów był następujący: malin mniej o 23% r/r, porzeczek czarnych mniej o 20% r/r, truskawek mniej o 1 % r/r. Natomiast produkcja w 2017 roku warzyw do przetwórstwa była zbliżona do produkcji z 2016 roku i wyniosła około 4,55 mln ton. Niskie zbiory owoców, a także posiadane zapasy mrożonek i koncentratów sokowych wpłynęły na ceny skupu, które były wysokie w przypadku wiśni i truskawek. Na spadek cen skupu malin w sezonie 2017 w stosunku do 2016 roku wpływ miały dwa czynniki: posiadane zapasy oraz wysoka po... więcej»

Instalacje chłodnicze do celów klimatyzacji z wykorzystaniem akumulacyjnej chłodni wody DOI:10.15199/8.2018.1.4
(Stefan Reszewski, Sebastian Rowiński)

1. ROZWÓJ INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W OBIEKTACH HANDLOWYCH I BIUROWYCH Powodów do napisania artykułu zawierającego konkretną propozycję realizacji instalacji chłodniczych obsługujących systemy klimatyzacyjne w budynkach jest kilka. Główną motywacją jest pokazanie, w jaki sposób możliwe jest ograniczenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w obiektach handlowych oraz biurowych, które trudno sobie wyobrazić bez instalacji klimatyzacyjnych - głównych konsumentów energii elektrycznej w obiektach [1], [2]. Równie ważnym powodem jest zrównoważenie konsumpcji energii elektrycznej w okresie ciepłym gdyż zapotrzebowanie na energię elektryczną z racji intensywnego rozwoju instalacji klimatyzacyjnych przekroczyło wartości dla okresu zimowego i może być powodem black-out. W okresie letnim zapotrzebowanie na moc chłodniczą instalacji klimatyzacyjnych wzrasta wraz z temperaturą powietrza zewnętrznego oraz nasłonecznieniem powodując wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną, które mają charakter pików w ciągu dnia. Fakt ten powoduje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną przedstawia się podobnie jak zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Ten sam fakt powoduje, że w większości przypadków instalacje klimatyzacyjne projektuje się na maksymalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą co powoduje, że przez większość roku urządzenia chłodnicze nie są w pełni wykorzystane lub pracują w warunkach zredukowanej wydajności, co nie ułatwia ich eksploatacji i jest powodem wielu awarii urządzeń chłodniczych na skutek samoregulacji obiegu ziębienia. 2. Opis istniejącego obiektu oraz jego instalacji chłodniczej Koncepcja przedstawiona w artykule pokazuje możliwości wyrównania zapotrzebowania na energię elektryczną konieczną do napędu instalacji klimatyzacyjnych, jak również zracjonalizowania wielkości urządzeń chłodniczych, które je obsługują. W pośredni sposób wpływa to również na wielkość przyłączy elektrycznych i zmnie... więcej»

Metody wykrywania zafałszowań chłodzonych produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.3
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

1. WPROWADZENIE Znakowanie zwierząt poprzez stosowane kolczyki, tatuaże, numery identyfikacyjne i paszporty ma na celu zapewnienie m.in. monitorowania łańcucha żywności. Dbając o bezpieczeństwo żywności, zapewnienie producentom sprawiedliwej konkurencji oraz potwierdzenie oznaczeń regionalnych, istnieje dodatkowa potrzeba kontroli autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego [7]. W większości przypadków konsument nie jest w stanie samodzielnie wykryć występowania zafałszowania, a badanie produktów jest trudne, kosztowne i pracochłonne [4]. W celu poddania żywności analizie, czy nie jest zafałszowana, stosowane są metody fizykochemiczne, biologiczne i immunologiczne, a także uzupełniające analizy chemometryczne [7]. Schemat 1. Metody wykrywania zafałszowań żywności 2. ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE ● Chromatografia Analiza chromatograficzna to metoda polegająca na rozdzieleniu substancji i ich identyfikacji. Podział próby wynika z różnego powinowactwa badanych substancji do eluentu - fazy niestacjonarnej i złoża kolumny - fazy stacjonarnej, co powoduje, iż substancje z różną prędkością dzielą się między obie fazy. Ze względu na stan skupienia fazy ruchomej wyróżniamy: chromatografię gazową (GC - ang. gas chromatography) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową ( HPLC - ang. high-perfomance liquid chromatography) [12]. Istnieją różne odmiany HPLC m.in. w formie izokratycznej, gradientowej, z klasycznym detektorem UV, detektorem amperometryczno-pulsacyjnym PAD i diodowym detektorem DAD. Chromatografia cieczowa znalazła zastosowanie w badaniu: białek, peptydów, aminokwasów, kwasów nukleinowych, polisacharydów i witamin. Dodatkowo stała się przydatna w procesie wykrywania zafałszowań produktów owczych lub kozich, poprzez stosowanie niedeklarowanego dodatku mleka krowiego, stosowania zabronionych barwników w żywności, analizie autentyczności masła oraz wykrywaniu pestycydów, środków ochrony roślin, l... więcej»

O aktualnych trendach w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów HVACR podczas XLIX Dni Chłodnictwa (Grzegorz Krzyżaniak)
W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Hotelu Poznańskim w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła Wydarzenie zorganizowała w ramach Dni Chłodnictwa firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, pod patronatem firmy LG Electronics. Obrady tegorocznej konferencji odbywały się jednocześnie w trzech salach w kilku blokach tematycznych: informacyjno- -prawnym, naukowym, produktowo-technologicznym i projektowym. W bloku informacyjno-prawnym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego zapoznali zebranych z przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, niektórych innych ustaw oraz z wymaganiami wobec przedsiębiorców wynikającymi z tej ustawy. Doświadczenia z kontroli w przedsiębiorstwach w kontekście znowelizowanej ustawy omówił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Reprezentanci Fundacji Prozon zapoznali zebranych z metodami wzorcowania przyrządów serwisu chłodniczego, a także z problemami i różnicami występującymi w recyklingu i regeneracji. Dalej w ramach tego bloku poruszono tematykę pomp ciepła. Firmy LG Electronics i Free Polska zaprezentowały swoje rozwiązania pomp ciepła powietrze - woda, a perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030 przedstawiła organizacja PORT PC. Na pytanie, dlaczego instalator powinien instalować produkty oznaczone wg dyrektywy Ecodesign odpowiadał pracownik firmy Danfoss Poland. W bloku naukowym swoje referaty prezentowali przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Hut... więcej»

Modelowanie schładzania poubojowego półtusz wieprzowych DOI:10.15199/8.2018.1.2
(Artur Rusowicz, Iurii Koval)

W pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych - szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K. Słowa kluczowe: chłodzenie, półtusze wieprzowe, symulacje numeryczne In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points - ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansy... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: 22 853 81 13
faks: 22 818 65 21
e-mail: chlodnictwo@sigma-not.pl
www: http://czasopismo-chlodnictwo.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577