• Chłodnictwo

    Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości).

2018-4

zeszyt-5623-chlodnictwo-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
WIADOMOŚCI
Beha-Amprobe wprowadza na polski rynek kamerę termowizyjną z technologią "wyceluj i rejestruj".Kamera termowizyjna Beha-Amprobe IRC-110-EUR ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii w zastosowaniach związanych z połączeniami elektrycznymi, silnikami i urządzeniami HVAC oraz w zastosowaniach mechanicznych i motoryzacyjnych, a także wykrywanie nieszczelności izolacji wokół budynków w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności energii. IRC-110-EUR została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. Jest ona wytrzymała, oferuje funkcję "wyceluj i rejestruj", a ponadto umożliwia nałożenie mapy cieplnej na obraz w paśmie światła widzialnego, w celu szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów związanych z temperaturą. Przyrząd znajdzie zastosowanie w branżach: elektrycznej, HVAC, mechanicznej i motoryzacyjnej. Przykładowe zastosowania kamery IRC-110-EUR: - Identyfikacja problemów związanych z temperaturą w połączeniach elektrycznych, silnikach, członach napędzających i przekładniach. - Szybka kontrola działania i wydajności urządzeń HVAC. - Lokalizowanie miejsc utraty ciepła na izolacji wokół budynków w celu zmniejszenia kosztów energii. - Utrzymanie instalacji przemysłowych. - Utrzymanie instalacji komercyjnych. - Utrzymanie instalacj... więcej»

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach przepływu dwufazowego w minikanałach DOI:10.15199/8.2018.4.5
(Tadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora)

STRUKTURY PRZEPŁYWU W PROCESIE SKRAPLANIA Proces skraplania czynników chłodniczych jest zjawiskiem często wykorzystywanym w różnych maszynach cieplnych. Parametry cieplno-przepływowe czynnika chłodniczego mają znaczący wpływ na pracę tych urządzeń. Mają na nią również wpływ występujące w tym procesie struktury przepływu. Zależą one od parametrów cieplnych i przepływowych oraz wpływają na stabilność i wydajność pracy danego urządzenia. Znajomość struktur dwufazowych w przepływach występujących podczas skraplania wpływa korzystnie na optymalizację parametrów pracy urządzenia. Podczas zjawiska skraplania obserwowane są nieco inne struktury przepływu niż te znane z procesu wrzenia. W momencie ograniczenia średnicy kanału do zakresu mini- i mikrokanałów wyróżnia się trzy główne grupy struktur: przerywane (ang. intermittent), rozwarstwione (ang. stratified) i pierścieniowe. Do struktur przerywanych zalicza się struktury korkowe i pęcherzykowe, zaś do rozwarstwionych strukturę falową. Wyróżnia się także tzw. struktury przejściowe, np. pierścieniowo-falowa [3]. Na rys.1 przedstawiono wymienione struktury przepływu. Kawaji i Chung [4] przedstawili bardziej szczegółowy podział struktur przepływu zarówno dla mini-, jak i mikrokanałów. Podział ten powstał na podstawie badań adiabatycznego przepływu dwufazowego i został przedstawiony na rys. 2. W celu określenia jaka struktura przepływu występuje w danym momencie procesu należy przeprowadzić tzw. badania wizualizacyjne. Zarejestrowane struktury i parametry cieplnoprzepływowe zjawiska są podstawą do sporządzenia map struktur przepływu. Badaniami tego typu od dawna zajmują się różni naukowcy. Najczęściej są to badania struktur przepływu adiabatycznego. Rzadziej można spotkać wyniki wizualizacji skraplania w kanałach konwencjonalnych i minikanałach. W pracy [8] autorzy zaprezentowali wyniki badań cieplnych i przepływowych połączone z wizualizacją skraplania czynników R22... więcej»

Niska temperatura - sposób na przedłużenie trwałości żywności DOI:10.15199/8.2018.4.3
(Elżbieta Hać-Szymańczuk, Aneta Cegiełka)

Od czasów wyprodukowania pierwszej lodówki domowej minęło już ponad 100 lat, natomiast człowiek o wiele wcześniej dostrzegł potrzebę przechowywania żywności w niskiej temperaturze. Temperatura ma szczególne znaczenie w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego, której trwałość jest ograniczona ze względu na bogaty skład chemiczny, aktywność wody czy też obecność mikroflory saprofitycznej i patogennej [10, 14, 19]. Głównym celem schładzania żywności i przechowywania jej w warunkach chłodniczych jest właśnie spowolnienie wzrostu mikroorganizmów oraz zahamowanie procesów biologicznych w niej zachodzących [7, 21]. Temperatura działa bezpośrednio na mikroorganizmy i determinuje w nich wiele ważnych funkcji życiowych, m.in.: szybkość wzrostu, skład chemiczny komórek czy też aktywność enzymów [12, 16]. CHŁODZENIE I ZAMRAŻANIE Przedłużenie okresu przydatności żywności do spożycia można osiągnąć przechowując ją w niskiej temperaturze. W tym celu stosuje się dwie metody: chłodzenie oraz zamrażanie [19, 27]. Chłodzenie (4 - 6°C) stosowane jest w celu krótkotrwałego przechowywania mleka, mięsa, wędlin oraz utrzymania w stanie świeżym jaj, warzyw i owoców. Stosuje się je również do krótkotrwałego składowania wymienionych surowców oraz produktów podczas ich przerobu, transportu czy dystrybucji. Ponadto, zapewnienie ciągłości łańcucha chłodniczego w przypadku żywności jest obowiązkowe, gdyż właściwa temperatura przechowywania tych produktów jest warunkiem zapewnienia ich bezpieczeństwa dla konsumenta. Właśnie ten parametr wiąże się bezpośrednio z szybkością namnażania się oraz rozwojem mikroorganizmów i jest on jednocześnie skutecznym sposobem kontroli zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia mikrobiologicznego artykułów żywnościowych [6, 19]. Chłodzenie ma jednak ograniczoną rolę w przedłużaniu trwałości żywności, bowiem nadal możliwy jest w niej rozwój drobnoustrojów. Namnażają się one wtedy wolniej, ale po pewnym ... więcej»

Chłodzenie w strefach niebezpiecznych
W przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, petrochemicznym, farmaceutycznym czy też morskim (statki, platformy) występują łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, ropa, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji, aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.Firma Industrial Frigo specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, a szczególnie do strefy II, tzn. obszarów zagrożonych wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów, w wykonaniu przeciwwybuchowym ... więcej»

Monitoring temperatur chłodniczych DOI:10.15199/8.2018.4.1
(Katarzyna Godlewska)

Zapewnienie warunków chłodniczego przechowywania jest wyznacznikiem bezpieczeństwa zdrowotnego, trwałości i jakości wielu artykułów spożywczych. Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem wszystkich operatorów łańcucha dostaw żywności do konsumenta - a więc producentów, dystrybutorów, sprzedawców czy wreszcie nabywającego żywność z zamiarem jej spożycia. Chłodzenie i mrożenie są jednymi z technik utrwalania żywności. Żywność przechowywana w niskich temperaturach nie musi być poddana wcześniej innemu utrwalaniu. Dzięki temu konsument może otrzymywać żywności tzw. minimalnie przetworzoną, czyli taką która zawiera niewielkie ilości substancji konserwujących i została poddana łagodnej obróbce cieplnej, by w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na cechy charakterystyczne żywności oraz jej wpływ na zdrowie i życie człowieka. Ułatwia to wchłanianie i fizjologiczne wykorzystywanie składników odżywczych. Na trwałość produktu składają się: temperatury zastosowanej obróbki cieplnej, ilość konserwantów, zawartość wody w produkcie, zawartość i dostępność składników odżywczych, sposób pakowania, warunki przechowywania. Ze względu na globalizację handlu żywnością produkt od producenta do konsumenta może przebyć kilkaset kilometrów przez kilka dni lub kilka tysięcy kilometrów w kilka tygodni jak dzieje się przy wysyłkach np. mrożonego mięsa z Polski do krajów azjatyckich. Po okresie dostawy żywność musi być nadal zdatna do spożycia i bezpieczna, co więcej dystrybutor musi mieć czas do jej odsprzedaży. Długość terminu przydatności określa producent na podstawie badań przechowalniczych, uwzględniając cechy żywności, parametry procesu przetwórczego, skład i sposób pakowania, a także warunki przechowywania. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej sposób prowadzenia badań powinien naśladować cykl życia produktu w łańcuchu dystrybucyjnym, czyli powinny być uwzględnione zmienne warunki temperaturowe, np. chwilowe... więcej»

2018-3

zeszyt-5570-chlodnictwo-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Modne i wygodne - pompy ciepła na fali
Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W 2017 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce, a cały rynek odnotował wzrost na poziomie około 22%.KIEDY WARTO INSTALOWAĆ POMPY CIEPŁA? Praktycznie zawsze, kiedy można pozwolić sobie na wydatek kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na instalację. Pompa ciepła to najdroższa inwestycja z odnawialnych źródeł energii, a średni czas jej zwrotu szacuje się na około 10 lat. Na pompę ciepła powinni zwrócić uwagę przede wszystkim właściciele domów, do których nie można podłączyć gazociągu. "Przy budynkach starszego typu, w których są kotły na węgiel warto montować pompy do CWU - umożliwiają produkcję ciepłej wody w prosty i czysty sposób - twierdzi przedstawiciel Hewalex. - Unikamy wtedy rozpalania kotła tylko do celów CWU. Ciągłe rozpalanie i wygaszanie kotła wpływa niekorzystnie na kocioł, jest nieekonomiczne, czasochłonne i po prostu trzeba to robić. W sezonie wiosennym i letnim przy temperaturach powyżej 12-150 C pompa ciepła do CWU może być tańsza w eksploatacji niż inne źródła, takie jak kocioł gazowy czy kocioł olejowy. Z kolei pompy ciepła do CO najlepiej sprawdzają się w budownictwie, gdzie zastosowane jest ogrzewanie płaszczyznowe - podłogowe, ścienne, sufitowe - niskotemperaturowe. Im niższa temperatura zasilania CO tym będą niższe koszty ogrzewania pompą ciepła. Dodatkowo można połączyć ogrzewanie pompą ciepła z instalacją PV. Wtedy przy dobrym połączeniu tych dwóch instalacji koszty ogrzewania będą bardzo niskie". "Aspektem ważnym w temacie opłacalności stosowania pompy ciepła jest lokalizacja inwestycji, w której będzie pracowała - mówi dr inż. Małgorzata Smuczyńska, menedżer ds. marki Nibe. - W przypadku pomp ciepła typu powietrze- wada trzeba mieć na uwadze, że ni... więcej»

Chłodnictwo i klimatyzacja na MEiLu (Andrzej Grzebielec)
Inżynierowie branży HVACR (Heat - ogrzewnictwo, V - wentylacja, AC - klimatyzacja, R - chłodnictwo) najczęściej zdobywają swoją wiedzę i umiejętności na kierunkach Inżynierii Środowiska. Jednym z wyjątków od tej reguły jest kierunek Energetyka na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej gdzie studenci studiów zarówno inżynierskich jak i magisterskich mają do wyboru specjalność o nazwie "Chłodnictwo i Klimatyzacja". Specjalność ta kontynuuje długą tradycję specjalności Chłodnictwo i Aparatura Procesowa, która była prowadzona na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. I to właśnie podejście mechaniczno-termodynamiczne wyróżnia absolwentów tej specjalności w całej branży HVACR.UPRAWNIENIA BUDOWLANE Przez wiele lat absolwenci wydziału MEiL - jako absolwenci kierunku "Mechanika i Budowa Maszyn" nie mieli prawnych możliwości uzyskiwania uprawnień budowlanych, przez co rozwój kariery mógł być w pewnym stopniu ograniczony. Sytuacja zmieniła się, gdy przeorganizowano nauczanie na wydziale, a nowi absolwenci są już absolwentami kierunku "Energetyka" i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie posiadają możliwość uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności budowlanej o nazwie: ??instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń NIE TYLKO UPRAW... więcej»

Budowa i funkcjonowanie pomp ciepła powietrze/woda typu split i monoblok
Pompa ciepła typu powietrze/woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do wytwarzania ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku. Dzięki zastosowaniu 4-drogowego zaworu jest możliwa zamiana funkcji pomiędzy parownikiem i skraplaczem pompy ciepła, co pozwala na pracę zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia pomieszczeń budynku. POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT - W TRYBIE GRZANIA Jednostka zewnętrzna (1) jest połączona z jednostką zewnętrzną (2) przewodami z czynnikiem chłodniczym (R410A). Ciepło odbierane w parowniku (4) podnosi temperaturę czynnika chłodniczego, który poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do sprężarki (3). Czynnik ... więcej»

WIADOMOŚCI
Innowacyjny system "Nibe dla domu bez kosztów i smogu" nagrodzony Złotym Instalatorem 2018.W czerwcu 2018 odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród SGGiK oraz redakcji Polskiego Instalatora, podczas której firma Nibe-Biawar Sp. z o.o. z Białegostoku otrzymała "Złotego Instalatora" dla najlepszych za rok 2017. Tą prestiżową nagrodą wyróżniony został innowacyjny wielofunkcyjny system Nibe, dzięki któremu dom może stać się domem bezemisyjnym, pozyskującym darmową energię z OZE. System Nibe składa się z powietrznej pompy ciepła Nibe F2120 oraz zestawu fotowoltaicznego Nibe PV i zapewnia komfortowe, ekonomiczne i ekologiczne ogrzewanie, chłodzenie i produkcję c.w.u. wykorzystując energię słoneczną. System fotowoltaiczny Nibe PV przeznaczony jest do produkcji energii elektrycznej potrzebnej przede wszystkim do pracy pompy ciepła, ale i innych sprzętów elektrycznych w domu. Dostępny jest w zestawach od 3 do 21 kW (moc pojedynczego panelu monokrystalicznego PERC to 290W) i posiada innowacyjny moduł komunikacji Nibe EME do współpracy z pompą ciepła Nibe F2120, umożliwiający wzrost wydajności jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. W takiej konfiguracji, urządzenia Nibe zapewniają niemal zerowe rachunki za en... więcej»

Badanie zależności współczynników strat miejscowych w zaworach kulowych od liczby Reynoldsa z modelu Binghama DOI:10.15199/8.2018.3.2
(Lena Krawczyk)

Wykaz symboli Oznaczenia: A - powierzchnia [m2] Circ - obwód [m] D - średnica [m] k - współczynnik strat miejscowych [-] L - odcinek prosty [m] p - ciśnienie [Pa] Re - liczba Reynoldsa [-] w - prędkość [m/s] xs - udział masowy lodu [%] Symbole greckie: Δ - różnica μp - dynamiczny współczynnik lepkości plastycznej [Pa·s] ρ - gęstość [k·m-3] Indeksy dolne: B - Bingham L - ciecz bazowa; meas - wartość z pomiarów; zl - zawiesina lodowa 1. WSTĘP Współczesny świat dąży do zastępowania dotychczasowych technologii takimi, które charakteryzują się proekologicznością. Zabiegi te dotyczą również w dużej mierze branży chłodniczej, gdzie często dochodzi do kolejnych zaostrzeń przepisów, mających na celu poprawę ochrony środowiska [4]. Przykładem może być eliminacja wykorzystania freonów (CFC), a także freonów z grupy HCFC. W czasie, gdy odgrywały one znaczącą rolę w chłodnictwie i dominowały nad innymi czynnikami, niewątpliwie przyczyniły się do destrukcji atmosfery, a dokładnie warstwy ozonowej. Obecnie w branży chłodniczej można zauważyć pewne trendy wykorzystujące chłodziwa, będące neutralnymi dla środowiska, wśród których można wymienić m. in. dwutlenek węgla, wodę, powietrze, a także amoniak [13]. Zastosowanie wymienionych wyżej chłodziw, chociaż jest nieszkodliwe dla środowiska, to nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. Wśród tychże wad można wymienić niedostatecznie wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie zawiesiny lodowej. Stosunkowo duży współczynnik przewodzenia ciepła, brak negatywnego wpływu na środowisko (w tym warstwę ozonową), to nie jedyne zalety. Zawiesinę lodową można wykorzystywać również jako medium akumulujące ciepło [1]. Są znane także wady wykorzystywania zawiesiny lodowej, jednak nie mają one wpływu na wzrost jej popularności w branży chłodniczej. Realizowanie badań związanych z tą mieszaniną wody i kryształków lo... więcej»

2018-2

zeszyt-5511-chlodnictwo-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Zmiany wybranych parametrów jakościowych truskawek (Fragaria x ananassa D.) podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2018.2.1
(Izabella Kwaśniewska-Karolak, Radosław Mostowski)

Owoce sezonowe to bogate źródło witamin, substancji odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Należą do nich owoce jagodowe (m.in. truskawki, maliny, czarna porzeczka, jagody, winogrona), a także owoce pestkowe (śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie, czereśnie). Owoce te idealnie nadają się do bezpośredniego spożycia oraz do sporządzania przetworów. Nadwyżki owoców sezonowych powinny być właściwie przechowywane lub przetwarzane. Jedną z najbardziej popularnych metod jest mrożenie i zamrażalnicze przechowywanie. Do zalet tej metody należy zachowanie wysokiej wartości odżywczej oraz przedłużenie trwałości owoców nawet do kilku miesięcy. Truskawka (łac. Fragaria x ananasa, Duchesne) jest rośliną powstałą ze skrzyżowania dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (łac. Rosaceae, Juss.): poziomki wirginijskiej (łac. F. virginiana, Mill.), pochodzącej ze wschodnich obszarów Ameryki Północnej oraz poziomki chilijskiej (łac. F. chiloensis, L. Mill.). Roślinę tę można nazywać również poziomką wieloowocową lub ananasową, choć najczęściej mówimy o niej, po prostu, truskawka. Truskawka należy do jednych z najbardziej wyczekiwanych owoców sezonowych. Są to owoce, które mają piękny aromat i wyjątkowy smak. Dodatkowo są bogate w wiele cennych witamin i minerałów. Spożywane na surowo, dostarczają substancji odżywczych które mają wiele właściwości prozdrowotnych, są także niskokaloryczne, 100 g truskawek dostarcza zaledwie 28 kcal [13]. Owoce truskawek charakteryzuje szereg właściwości prozdrowotnych. Zawierają minerały takie jak wapń, magnez, żelazo, cynk, sód, fosfor i potas oraz witaminy: A, C, E i z grupy B. Udowodnio- DOI: 10.15199/8.2018.2.1 dr Izabella Kwaśniewska-Karolak, dr inż. Radosław Mostowski Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 2/2018 21 no, że truskawki poprawiają pracę nerek, pomagają także w schorzenia... więcej»

Czynniki zeotropowe w sprężarkowych układach chłodniczych DOI:10.15199/8.2018.2.3
(Michał Pysz, Artur Bieniek, Łukasz Mika)

1 stycznia 2015 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie nr 517/2014 w sprawie tzw. F-gazów, którego celem jest stopniowe ograniczenie stosowania czynników chłodniczych z grupy HFC (wodorofluorowęglowodorów) o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych komisja europejska przedstawiła listę ograniczeń, które państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć oraz podała wykaz terminów, od których te ograniczenia mają obowiązywać. Jednym z najbliższych ważnych terminów jest 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wchodzi zakaz stosowania czynników chłodniczych o wskaźniku GWP (ang. Global Warming Potential) większym niż 2500 do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia czynnikiem chłodniczym równej 40 t ekwiwalentu CO2 lub większej [10]. Tego samego dnia wchodzi też oczywiście zakaz wprowadzania do obrotu nowych urządzeń zawierających czynniki o wskaźniku GWP większym niż 2500, a od 1 stycznia 2022 roku większym niż 150 [10]. Powyższe restrykcje znacznie ograniczają możliwości wykorzystania wielu popularnych gazów roboczych w urządzeniach sprężarkowych. Liczba alternatywnych substancji roboczych, spełniających aktualnie wymogi prawne jest niewielka i wobec tego cały czas wykorzystywane są dostępne na rynku starsze czynniki, w tym mieszaniny (seria R-400 i R-500). Ze względu na charakter zachowania się tych mieszanin podczas procesów przemiany fazowej dzielą się one na substancje zeotropowe i azeotropowe. Stosowanie mieszanin zeotropowych jest uzasadnione w pewnych aplikacjach i można wskazać szereg zalet takich czynników w obiegach chłodniczych. Jednocześnie mieszaniny te charakteryzują się pewnymi cechami eksploatacyjnymi, które nie występują podczas eksploatacji urządzeń zasilanych czynnikami jednorodnymi, bądź mieszaninami azeotropowymi. Dla przykładu popularnie stosowane termostatyczne urządzenia rozprężne nie nadają się do ... więcej»

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017
Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017", który zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Raport jest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami z branży. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi. Raport został objęty patronatem przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej PAIZ) oraz Związek Gmin Wiejskich RP. MOC ZAINSTALOWANA W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji PV wg danych URE to ponad 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze - mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe - instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %. W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ... więcej»

Zagadnienia modelowania zasobnika zimna w układzie chłodniczym obsługującym chłodnię składową warzyw DOI:10.15199/8.2018.2.2
(Kamil Śmierciew)

Rozwiązaniem układu chłodniczego korzystnym dla składowanych produktów (warzyw bądź owoców) jest układ bezpośredniego odparowania z elektronicznymi zaworami rozprężnymi i sprężarkami, wyposażony w ciągłą regulację wydajności chłodniczej [1-4]. Rozwiązanie to jest jednak kosztowne, na ogół złożone technicznie, wymaga ono także zwrócenia szczególnej uwagi na transport oleju w warunkach ograniczonej wydajności chłodniczej z uwagi na spadek prędkości pary w przewodach układu chłodniczego. Co więcej, z uwagi na to, że elektroniczne zawory rozprężne wykorzystują temperaturę powietrza cyrkulującego w komorze jako źródło przegrzania pary czynnika, zatem musi zawsze występować różnica temperatur pomiędzy temperaturą powietrza w komorze składowej, a temperaturą parowania czynnika. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianach wilgotności powietrza w komorze przechowalniczej. Z uwagi na powyższe niedogodności aktualnie coraz większe zainteresowanie budzą układy pośrednie w zastosowaniu do komór przechowalniczych warzyw bądź owoców. Układy pośrednie w stosunkowo prosty sposób umożliwiają zmianę filozofii sterowania pracą chłodnicy powietrza, bowiem w miejsce sterowania dyskretnego z zastosowaniem tradycyjnego termostatu działającego w trybie włącz/ wyłącz z czujnikiem pomiaru temperatury powietrza na dolocie do chłodnicy powietrza - instaluje się termostat z czujnikiem pomiaru temperatury powietrza na wylocie z tego wymiennika. Termostat ten reguluje stopniem otwarcia zaworu zasilającego chłodnicę powietrza czynnikiem pośredniczącym. Taki sposób regulacji realizuje też warunek zabezpieczenia przechowywanego produktu przed jego częściowym podmrożeniem (poniżej temperatury krioskopowej), co ma czasami miejsce w rozwiązaniach klasycznych. Rozwiązanie to realizuje zatem płynną regulację wydajności chłodnicy powietrza, dostosowując jej wydajność do chwilowego obciążenia ciepła. 2. PROTOTYPOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE W ramach pro... więcej»

The mathematical modelling of the absorption refrigeration machines used in energy systems DOI:10.15199/8.2018.2.4
(Artur Rusowicz, Artur Rusowicz, Adam Ruciński)

The 95% of cooling and refrigeration machines use the different, mechanical type of compressors. The second place in the market is occupied by sorption systems where the absorption machines are preferred. The first absorption chillers came from the second half of 19th century. In 1860, the French, F. Carré, built absorption cooling machine where the ammonia was the working refrigerant. Now the need to install the absorption chillers in building energy systems is observed. The point is that ozone hole and greenhouse effect are the most urgent problems in environmental policy of the world now. That is why the ‘old freons’ with chlorine and bromide are gradually replaced from refrigeration and HVAC industry and new regulation of refrigerants with high GWP are established (F-gases). Moreover the tendency to regeneration of waste heat is up-to-date. It is connected with building of cogeneration and trigeneration systems where the absorption cycles are commonly used. Absorption refrigeration machines are characterized by a lot of advantages. There is the possibility of waste heat recovery thanks to low utilization of the electric energy. It is used first of all for electric driven pumps and automatics. A very few moving parts give a long life time of the absorption machine with plain service (once per 55000 hours of work). Then a low exploitation costs are noticed with parallel a higher investment costs compare to compressor refrigeration and cooling. The compact structure with one or two shells built with wide range of construction materials used to heat and mass exchangers is observed. The great dimensions, usually the great weight and big space need are disadvantages. Moreover easy regulation of cooling capacity from 10 to 100 percent thanks to microprocessor controls is possible. Also wide range of cooling capacity from part of kW to MW is an advantage. With the point of view of the ecology these de... więcej»

2018-1

zeszyt-5431-chlodnictwo-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Metody wykrywania zafałszowań chłodzonych produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.3
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

1. WPROWADZENIE Znakowanie zwierząt poprzez stosowane kolczyki, tatuaże, numery identyfikacyjne i paszporty ma na celu zapewnienie m.in. monitorowania łańcucha żywności. Dbając o bezpieczeństwo żywności, zapewnienie producentom sprawiedliwej konkurencji oraz potwierdzenie oznaczeń regionalnych, istnieje dodatkowa potrzeba kontroli autentyczności produktów pochodzenia zwierzęcego [7]. W większości przypadków konsument nie jest w stanie samodzielnie wykryć występowania zafałszowania, a badanie produktów jest trudne, kosztowne i pracochłonne [4]. W celu poddania żywności analizie, czy nie jest zafałszowana, stosowane są metody fizykochemiczne, biologiczne i immunologiczne, a także uzupełniające analizy chemometryczne [7]. Schemat 1. Metody wykrywania zafałszowań żywności 2. ANALIZY FIZYKOCHEMICZNE ● Chromatografia Analiza chromatograficzna to metoda polegająca na rozdzieleniu substancji i ich identyfikacji. Podział próby wynika z różnego powinowactwa badanych substancji do eluentu - fazy niestacjonarnej i złoża kolumny - fazy stacjonarnej, co powoduje, iż substancje z różną prędkością dzielą się między obie fazy. Ze względu na stan skupienia fazy ruchomej wyróżniamy: chromatografię gazową (GC - ang. gas chromatography) oraz wysokosprawną chromatografię cieczową ( HPLC - ang. high-perfomance liquid chromatography) [12]. Istnieją różne odmiany HPLC m.in. w formie izokratycznej, gradientowej, z klasycznym detektorem UV, detektorem amperometryczno-pulsacyjnym PAD i diodowym detektorem DAD. Chromatografia cieczowa znalazła zastosowanie w badaniu: białek, peptydów, aminokwasów, kwasów nukleinowych, polisacharydów i witamin. Dodatkowo stała się przydatna w procesie wykrywania zafałszowań produktów owczych lub kozich, poprzez stosowanie niedeklarowanego dodatku mleka krowiego, stosowania zabronionych barwników w żywności, analizie autentyczności masła oraz wykrywaniu pestycydów, środków ochrony roślin, l... więcej»

Modelowanie schładzania poubojowego półtusz wieprzowych DOI:10.15199/8.2018.1.2
(Artur Rusowicz, Iurii Koval)

W pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych - szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K. Słowa kluczowe: chłodzenie, półtusze wieprzowe, symulacje numeryczne In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points - ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansy... więcej»

O aktualnych trendach w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów HVACR podczas XLIX Dni Chłodnictwa (Grzegorz Krzyżaniak)
W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Hotelu Poznańskim w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła Wydarzenie zorganizowała w ramach Dni Chłodnictwa firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, pod patronatem firmy LG Electronics. Obrady tegorocznej konferencji odbywały się jednocześnie w trzech salach w kilku blokach tematycznych: informacyjno- -prawnym, naukowym, produktowo-technologicznym i projektowym. W bloku informacyjno-prawnym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego zapoznali zebranych z przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, niektórych innych ustaw oraz z wymaganiami wobec przedsiębiorców wynikającymi z tej ustawy. Doświadczenia z kontroli w przedsiębiorstwach w kontekście znowelizowanej ustawy omówił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Reprezentanci Fundacji Prozon zapoznali zebranych z metodami wzorcowania przyrządów serwisu chłodniczego, a także z problemami i różnicami występującymi w recyklingu i regeneracji. Dalej w ramach tego bloku poruszono tematykę pomp ciepła. Firmy LG Electronics i Free Polska zaprezentowały swoje rozwiązania pomp ciepła powietrze - woda, a perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030 przedstawiła organizacja PORT PC. Na pytanie, dlaczego instalator powinien instalować produkty oznaczone wg dyrektywy Ecodesign odpowiadał pracownik firmy Danfoss Poland. W bloku naukowym swoje referaty prezentowali przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Hut... więcej»

Autentyczność chłodzonych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.1
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia. Słowa kluczowe: autentyczność, mięso, produkty mięsne, mleko, produkty mleczne Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life. Key words: authenticity, meat, meat products, milk, dairy products Zjawisko fałszowania żywności sięga tysięcy lat. Obecnie w wielu krajach istnieją regulacje prawne odnoszące się do kwestii autentyczności produktów. Ze względu na globalny charakter tego problemu niezbędne są przepisy o charakterze ponadnarodowym (FAO, UE), które umożliwią wyeliminowanie problemu na arenie międzynarodowej, gdzie jest on najbardziej dostrzegalny [8]. Definicje zjawiska fałszowania żywności, które funkcjonują w polskim prawodawstwie można sprowadzić do tego, iż prod... więcej»

Czysta sprawa - serwis i czyszczenie klimatyzacji
Mimo że polskie przepisy nie precyzują jak często należy czyścić klimatyzację, to bagatelizowanie sprawy utrzymania czystości klimatyzatorów może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach klima... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: 22 853 81 13
faks: 22 818 65 21
e-mail: chlodnictwo@sigma-not.pl
www: http://czasopismo-chlodnictwo.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577