• Chłodnictwo

    Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości).

2018-5

zeszyt-5679-chlodnictwo-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Uwarunkowania dotyczące procesów schładzania, zamrażania i rozmrażania mięsa i jego wyrobów DOI:10.15199/8.2018.5.3
(Marian Panasiewicz, Jacek Mazur, Kamil Wilczyński)

Technologie chłodnicze i zamrażalnicze stanowią ważny i niezbędny element umożliwiający specjalizację, koncentrację, wzrost produkcji żywności oraz rozwój handlu światowego. Jedną z gałęzi przemysłu spożywczego, szczególnie zainteresowaną postępem w tych technologiach jest przemysł mięsny, a dotyczy to zarówno zakładów zajmujących się przerobem mięsa czerwonego, jak i białego. Wynika to z faktu, że praktycznie natychmiast po uboju tusze, a następnie pozyskane mięso, powinny być schłodzone i pozostać w obniżonej temperaturze praktycznie przez cały proces przetwarzania oraz przechowywania. Stąd też urządzenia chłodnicze stanowią jedną z podstawowych instalacji technologicznych w zakładach mięsnych [2]. Chłodzenie, chłodnicze przechowywanie i zamrażanie należą do skutecznych sposobów utrwalania oraz zabezpieczania tusz, półtusz lub ćwierćtusz przed negatywnymi zmianami biochemicznymi, mikrobiologicznymi i sensorycznymi. Wychładzanie przeprowadzane bezpośrednio po uboju zwierząt stanowi konieczny zabieg, poprzedzający właściwe przetworzenie lub utrwalenie przez zamrożenie, w dużym stopniu decyduje także o jakości przetwórczej i konsumpcyjnej mięsa [1, 12, 13, 6, 8]. W praktyce przemysłowej temperatura procesu jest o kilka stopni wyższa od temperatury zamrażania fazy wodnej mięsa, a mięśnie tuszy zostają schłodzone od -1°C (powierzchnia tuszy) do 7°C (mięśnie głębokie). Należy dodać, iż obniżenie temperatury powinno odbywać się szybko w całej masie tuszy [10, 5, 2]. W Polsce półtusze wieprzowe i wołowe schładza się w wychładzalni, obniżając ich temperaturę z około 38°C po uboju, do minimum 7°C. Zgodnie z wymaganiami normy PN-91/A-82001, mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach powinno mieć temperaturę w zakresie od 1°C do 7°C. Oddawanie ciepła z powierzchni tusz do otaczającego powietrza następuje przede wszystkim przez konwekcję i parowanie, natomiast wymiana ciepła wewnątrz tusz odbywa się przez przewodze... więcej»

Nowości marki Liebherr dostępne już w Polsce
Marka Liebherr rozszerzyła swoje portfolio o produkty prezentujące nowe trendy w chłodnictwie. Wśród premierowych urządzeń znajdziemy: imponującą pojemnością chłodziarko-zamrażarkę SBSes 8486 z linii Side by Side, najcichsze urządzenie CBNef 4815-21 z linii Silent oraz model CNst 4813 z linii Sticker Art. Nowości cechuje wysoka jakość wykonania oraz energooszczędność. ŚWIEŻOŚĆ W DUŻYM FORMACIE Chłodziarko-zamrażarka SBSes 8486 z linii Side by Side jest wzorcowym przykładem sztuki chłodniczej. Ma aż sześć stref klimatycznych dopasowany... więcej»

Hybrydowy system VRF
Panasonic wprowadził na europejski rynek inteligentny system VRF łączący elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie automatycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę w zależności od bieżących potrzeb, by zapewnić optymalną wydajność i ograniczyć zużycie energii. Oferuje również produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP. Dążąc... więcej»

Przegląd technik chłodzenia serwerowni DOI:10.15199/8.2018.5.1
(Andrzej Grzebielec, Natalia Kłos, Jerzy Kuta)

W przypadku klimatyzacji serwerowni jednostkowe moce chłodnicze (gęstość strumienia ciepła) w W/m2 są wielokrotnie większe niż w przypadku standardowej klimatyzacji bytowej. Powoduje to, że w tego typu instalacjach wykorzystuje się zupełnie inne rozwiązania techniczne - zwłaszcza w punktach dostarczania chłodu do odbiorników. Podobnie jak w przypadku wszystkich branż związanych z konwersją energii bardzo istotne są zagadnienia związane z efektywnością energetyczną [6]. Serwerownie mają za zadanie zużywać jak najmniej energii. Ze względu na fakt, że zapotrzebowanie na moc chłodniczą jest prawie stałe w ciągu roku, opłacalne są rozwiązania, w których wykorzystuje się sorpcyjne układy chłodzenia [3, 14], systemy chłodzenia adiabatycznego [12] lub układy kombinowane obejmujące ORC, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne czy magazyny wyposażone w PCM [1, 5, 7]. UKŁADY CHŁODZENIA SERWEROWNI Jak wspomniano we wstępie, klimatyzacja pomieszczeń serwerowni różni się od klimatyzacji komfortu znanej na co dzień przede wszystkim poziomem gęstości strumienia ciepła [8, 15]. W przypadku serwerowni wymagania, jakim musi sprostać system klimatyzacji, są znacznie większe. Wynika to ze ściśle określonych warunków pracy urządzeń elektronicznych [13]. Prawidłowe funkcjonowanie wielu firm oparte jest na niezawodności serwerów, dlatego klimatyzacja precyzyjna, jaką spotyka się w serwerowniach, musi zapewnić ich bezawaryjną i wydajną pracę. W praktyce oznacza to kontrolę temperatury i wilgotności w sposób szczególnie dokładny. - KLIMATYZACJA TYPU SPLIT Najprostsze z rozwiązań wykorzystujące sprężarkowy układ chłodniczy to klimatyzatory typu split. Jest to rozwiązanie z założenia przeznaczone do miejsc, w których celem jest utrzymanie temperatury komfortowej dla przebywających w nich osób. Jego stosunkowo prosta budowa (rys. 1) i zasada działania pozwalają na instalację w prawie każdym miejscu, z którego można uzyskać dost... więcej»

Family Hub - lodówka wymyślona na nowo
Nowa lodówka Family HubTM marki Samsung to połączenie inteligentnych technologii, które mają ułatwiać codzienne życie. Poza podstawową funkcją przechowywania żywności w najlepszych dla niej warunkach, urządzenie - dzięki wyposażeniu w dotykowy ekran i system operacyjny Ti-zen - oferuje możliwości zmieniające kuchnię każdego domu w prawdziwe centrum dowodzenia. Producent tworząc Family HubTM, dał użytkownikom możliwość podglądu jego wnętrza przez zamknięte drzwi, a nawet wtedy, gdy są z dala od domu, wyposażając lodówkę w 21,5-calowy ekran umieszczony na głównych drzwiach. Dzięki rozwiązaniu View... więcej»

2018-4

zeszyt-5623-chlodnictwo-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Chłodzenie w strefach niebezpiecznych
W przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, petrochemicznym, farmaceutycznym czy też morskim (statki, platformy) występują łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, ropa, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji, aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.Firma Industrial Frigo specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, a szczególnie do strefy II, tzn. obszarów zagrożonych wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów, w wykonaniu przeciwwybuchowym ... więcej»

Kondensacja pary wodnej w instalacjach niskotemperaturowych. Jak uporać się z problemem?
Kanały wentylacyjne transportujące chłodne powietrze w budynkach przemysłowych lub obiektach użyteczności publicznej pełnią bardzo istotną rolę, zapewniając odpowiednie warunki do pracy i komfort bytowy, a także chroniąc zdrowie osób przebywających we wnętrzach. Owe systemy często jednak borykają się z problemem pary wodnej, która w wyniku kondensacji na zewnętrznych powierzchniach przewodów prowadzi do wielu niekorzystnych konsekwencji. Aby zapobiec negatywnemu zjawisku, przeanalizujmy dokładnie jego naturę i zastanówmy się nad możliwym rozwiązaniem.Powietrze atmosferyczne stanowi kombinację dwóch substancji: powietrza suchego oraz pary wodnej. W warunkach naturalnych każdy gaz przemieszcza się tak, aby... więcej»

WIADOMOŚCI
Beha-Amprobe wprowadza na polski rynek kamerę termowizyjną z technologią "wyceluj i rejestruj".Kamera termowizyjna Beha-Amprobe IRC-110-EUR ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii w zastosowaniach związanych z połączeniami elektrycznymi, silnikami i urządzeniami HVAC oraz w zastosowaniach mechanicznych i motoryzacyjnych, a także wykrywanie nieszczelności izolacji wokół budynków w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności energii. IRC-110-EUR została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. Jest ona wytrzymała, oferuje funkcję "wyceluj i rejestruj", a ponadto umożliwia nałożenie mapy cieplnej na obraz w paśmie światła widzialnego, w celu szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów związanych z temperaturą. Przyrząd znajdzie zastosowanie w branżach: elektrycznej, HVAC, mechanicznej i motoryzacyjnej. Przykładowe zastosowania kamery IRC-110-EUR: - Identyfikacja problemów związanych z temperaturą w połączeniach elektrycznych, silnikach, członach napędzających i przekładniach. - Szybka kontrola działania i wydajności urządzeń HVAC. - Lokalizowanie miejsc utraty ciepła na izolacji wokół budynków w celu zmniejszenia kosztów energii. - Utrzymanie instalacji przemysłowych. - Utrzymanie instalacji komercyjnych. - Utrzymanie instalacj... więcej»

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach przepływu dwufazowego w minikanałach DOI:10.15199/8.2018.4.5
(Tadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora)

STRUKTURY PRZEPŁYWU W PROCESIE SKRAPLANIA Proces skraplania czynników chłodniczych jest zjawiskiem często wykorzystywanym w różnych maszynach cieplnych. Parametry cieplno-przepływowe czynnika chłodniczego mają znaczący wpływ na pracę tych urządzeń. Mają na nią również wpływ występujące w tym procesie struktury przepływu. Zależą one od parametrów cieplnych i przepływowych oraz wpływają na stabilność i wydajność pracy danego urządzenia. Znajomość struktur dwufazowych w przepływach występujących podczas skraplania wpływa korzystnie na optymalizację parametrów pracy urządzenia. Podczas zjawiska skraplania obserwowane są nieco inne struktury przepływu niż te znane z procesu wrzenia. W momencie ograniczenia średnicy kanału do zakresu mini- i mikrokanałów wyróżnia się trzy główne grupy struktur: przerywane (ang. intermittent), rozwarstwione (ang. stratified) i pierścieniowe. Do struktur przerywanych zalicza się struktury korkowe i pęcherzykowe, zaś do rozwarstwionych strukturę falową. Wyróżnia się także tzw. struktury przejściowe, np. pierścieniowo-falowa [3]. Na rys.1 przedstawiono wymienione struktury przepływu. Kawaji i Chung [4] przedstawili bardziej szczegółowy podział struktur przepływu zarówno dla mini-, jak i mikrokanałów. Podział ten powstał na podstawie badań adiabatycznego przepływu dwufazowego i został przedstawiony na rys. 2. W celu określenia jaka struktura przepływu występuje w danym momencie procesu należy przeprowadzić tzw. badania wizualizacyjne. Zarejestrowane struktury i parametry cieplnoprzepływowe zjawiska są podstawą do sporządzenia map struktur przepływu. Badaniami tego typu od dawna zajmują się różni naukowcy. Najczęściej są to badania struktur przepływu adiabatycznego. Rzadziej można spotkać wyniki wizualizacji skraplania w kanałach konwencjonalnych i minikanałach. W pracy [8] autorzy zaprezentowali wyniki badań cieplnych i przepływowych połączone z wizualizacją skraplania czynników R22... więcej»

Monitoring temperatur chłodniczych DOI:10.15199/8.2018.4.1
(Katarzyna Godlewska)

Zapewnienie warunków chłodniczego przechowywania jest wyznacznikiem bezpieczeństwa zdrowotnego, trwałości i jakości wielu artykułów spożywczych. Zagwarantowanie bezpieczeństwa jest podstawowym obowiązkiem wszystkich operatorów łańcucha dostaw żywności do konsumenta - a więc producentów, dystrybutorów, sprzedawców czy wreszcie nabywającego żywność z zamiarem jej spożycia. Chłodzenie i mrożenie są jednymi z technik utrwalania żywności. Żywność przechowywana w niskich temperaturach nie musi być poddana wcześniej innemu utrwalaniu. Dzięki temu konsument może otrzymywać żywności tzw. minimalnie przetworzoną, czyli taką która zawiera niewielkie ilości substancji konserwujących i została poddana łagodnej obróbce cieplnej, by w jak najmniejszym stopniu wpłynąć na cechy charakterystyczne żywności oraz jej wpływ na zdrowie i życie człowieka. Ułatwia to wchłanianie i fizjologiczne wykorzystywanie składników odżywczych. Na trwałość produktu składają się: temperatury zastosowanej obróbki cieplnej, ilość konserwantów, zawartość wody w produkcie, zawartość i dostępność składników odżywczych, sposób pakowania, warunki przechowywania. Ze względu na globalizację handlu żywnością produkt od producenta do konsumenta może przebyć kilkaset kilometrów przez kilka dni lub kilka tysięcy kilometrów w kilka tygodni jak dzieje się przy wysyłkach np. mrożonego mięsa z Polski do krajów azjatyckich. Po okresie dostawy żywność musi być nadal zdatna do spożycia i bezpieczna, co więcej dystrybutor musi mieć czas do jej odsprzedaży. Długość terminu przydatności określa producent na podstawie badań przechowalniczych, uwzględniając cechy żywności, parametry procesu przetwórczego, skład i sposób pakowania, a także warunki przechowywania. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej sposób prowadzenia badań powinien naśladować cykl życia produktu w łańcuchu dystrybucyjnym, czyli powinny być uwzględnione zmienne warunki temperaturowe, np. chwilowe... więcej»

2018-3

zeszyt-5570-chlodnictwo-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Modne i wygodne - pompy ciepła na fali
Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W 2017 r. wzrósł każdy segment rynku pomp ciepła w Polsce, a cały rynek odnotował wzrost na poziomie około 22%.KIEDY WARTO INSTALOWAĆ POMPY CIEPŁA? Praktycznie zawsze, kiedy można pozwolić sobie na wydatek kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych na instalację. Pompa ciepła to najdroższa inwestycja z odnawialnych źródeł energii, a średni czas jej zwrotu szacuje się na około 10 lat. Na pompę ciepła powinni zwrócić uwagę przede wszystkim właściciele domów, do których nie można podłączyć gazociągu. "Przy budynkach starszego typu, w których są kotły na węgiel warto montować pompy do CWU - umożliwiają produkcję ciepłej wody w prosty i czysty sposób - twierdzi przedstawiciel Hewalex. - Unikamy wtedy rozpalania kotła tylko do celów CWU. Ciągłe rozpalanie i wygaszanie kotła wpływa niekorzystnie na kocioł, jest nieekonomiczne, czasochłonne i po prostu trzeba to robić. W sezonie wiosennym i letnim przy temperaturach powyżej 12-150 C pompa ciepła do CWU może być tańsza w eksploatacji niż inne źródła, takie jak kocioł gazowy czy kocioł olejowy. Z kolei pompy ciepła do CO najlepiej sprawdzają się w budownictwie, gdzie zastosowane jest ogrzewanie płaszczyznowe - podłogowe, ścienne, sufitowe - niskotemperaturowe. Im niższa temperatura zasilania CO tym będą niższe koszty ogrzewania pompą ciepła. Dodatkowo można połączyć ogrzewanie pompą ciepła z instalacją PV. Wtedy przy dobrym połączeniu tych dwóch instalacji koszty ogrzewania będą bardzo niskie". "Aspektem ważnym w temacie opłacalności stosowania pompy ciepła jest lokalizacja inwestycji, w której będzie pracowała - mówi dr inż. Małgorzata Smuczyńska, menedżer ds. marki Nibe. - W przypadku pomp ciepła typu powietrze- wada trzeba mieć na uwadze, że ni... więcej»

Po raz pierwszy w Katowicach konferencja i targi Nowy Przemysł Expo
Przemysł 4.0, internet rzeczy i zarządzanie wiedzą, automatyzacja i robotyzacja, efektywna energia i recykling, digitalizacja i elektromobilność - nowy projekt Grupy PTWP to ukłon w stronę najbardziej dynamicznych trendów w przemyśle. W dniach 26-28 września 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe w Polsce wydarzenie konferencyjno-targowe dotyczące tej tematyki - Nowy Przemysł Expo. Towarzyszyć mu będą imprezy dedykowane sektorowi energetycznemu, górnictwu oraz nowym technologiom. - Zmiany, jakie obserwujemy w gospodarce, szczególnie te określane mianem IV rewolucji przemysłowej, to nasza przyszłość. Największym wyzwaniem współczesności i źródłem przewag rynkowych staje się zarządzanie ... więcej»

Badanie zależności współczynników strat miejscowych w zaworach kulowych od liczby Reynoldsa z modelu Binghama DOI:10.15199/8.2018.3.2
(Lena Krawczyk)

Wykaz symboli Oznaczenia: A - powierzchnia [m2] Circ - obwód [m] D - średnica [m] k - współczynnik strat miejscowych [-] L - odcinek prosty [m] p - ciśnienie [Pa] Re - liczba Reynoldsa [-] w - prędkość [m/s] xs - udział masowy lodu [%] Symbole greckie: Δ - różnica μp - dynamiczny współczynnik lepkości plastycznej [Pa·s] ρ - gęstość [k·m-3] Indeksy dolne: B - Bingham L - ciecz bazowa; meas - wartość z pomiarów; zl - zawiesina lodowa 1. WSTĘP Współczesny świat dąży do zastępowania dotychczasowych technologii takimi, które charakteryzują się proekologicznością. Zabiegi te dotyczą również w dużej mierze branży chłodniczej, gdzie często dochodzi do kolejnych zaostrzeń przepisów, mających na celu poprawę ochrony środowiska [4]. Przykładem może być eliminacja wykorzystania freonów (CFC), a także freonów z grupy HCFC. W czasie, gdy odgrywały one znaczącą rolę w chłodnictwie i dominowały nad innymi czynnikami, niewątpliwie przyczyniły się do destrukcji atmosfery, a dokładnie warstwy ozonowej. Obecnie w branży chłodniczej można zauważyć pewne trendy wykorzystujące chłodziwa, będące neutralnymi dla środowiska, wśród których można wymienić m. in. dwutlenek węgla, wodę, powietrze, a także amoniak [13]. Zastosowanie wymienionych wyżej chłodziw, chociaż jest nieszkodliwe dla środowiska, to nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. Wśród tychże wad można wymienić niedostatecznie wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie zawiesiny lodowej. Stosunkowo duży współczynnik przewodzenia ciepła, brak negatywnego wpływu na środowisko (w tym warstwę ozonową), to nie jedyne zalety. Zawiesinę lodową można wykorzystywać również jako medium akumulujące ciepło [1]. Są znane także wady wykorzystywania zawiesiny lodowej, jednak nie mają one wpływu na wzrost jej popularności w branży chłodniczej. Realizowanie badań związanych z tą mieszaniną wody i kryształków lo... więcej»

Modułowe pompy ciepła na ekologiczny czynnik CO2
Innowacyjne modułowe pompy ciepła powietrze-woda Q-ton wykorzystujace CO jako czynnik chłodniczy, to wysokowydajne urzadzenia do produkcji c.w.u. w obiektach typu hotele, apartamenty, restauracje, tness, uczelnie, szpitale, domy opieki w zakresie od 30 do 480 kW (1-16 urzadzen wpietych w jeden sterownik) Sercem pompy ciepła Q-ton jest dwustopniowa sprezarka, łaczaca w jednej obudowie technologie rotacyjna (niski stopien) oraz scroll (wysoki stopien). Kombinacja obu rozwiazan zapewnia najwyzsza efektywnosc zarówno w skrajnie niskiej, jak i wysokiej temperaturze otoczenia. Rys. 1.Wydajnosc i COP pompy Q-ton przy temp. cwu 90°C Urzadzenie zapewnia ciagła, nawet dla temperatury zewnetrznej wynoszacej -25°C, produkcje wody o temperaturze od 60 do 90°C oraz utrzymanie nominalnej wydajnosci do temperatury zewnetrznej -7°C (bez uzycia grzałki elektrycznej). Współczynnik COP dla okresu przejsciowego (temp. powietrza 16°C, woda na wejsciu +17°C, na wyjsciu +65°C) wynosi 4,3. W skrajnych warunkach, dla temperatury zewnetrznej -25°C i temperatury wody na wyjsciu +90°C, COP osiaga nadal wartosc bliska 2,0. Zalecana temperatura wody na wejsciu to +5°C do +30°C - w celu optymalizacji efektywnosci zalecane jest zasilanie pompy woda z dolnych warstw zasobnika (nizsza temperatura).Pojedyncza jednostka Q-ton, to moduł o wymiarach 1690x1350x720mm o nominalnej wydajnosci grzewczej wynoszacej 30 kW (co daje 500 l/h wody o temperaturze +65°C lub 300l/h wody o... więcej»

Seminarium GeoPLASMA-CE "Otworowe wymienniki ciepła - stan obecny, bariery oraz kierunki rozwoju technologii"
22 maja 2018 r., w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w gmachu Muzeum Geologicznego odbyło się seminarium informacyjne pn.: "Otworowe wymienniki ciepła (OWC) - stan obecny, bariery i kierunki rozwoju technologii w Polsce i UE". Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu GeoPLASMA-CE finansowanego przez Program Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt GeoPLASMA-CE dotyczy wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych w 6 wybranych krajach Europy Środkowej i ma na celu wypracowanie nowoczesnych koncepcji i strategii planowania, a także zarządzania płytką energią geotermalną. Zespół projektowy składa się z ekspertów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania WPT2 D.T2.4.2 projektu GeoPLASMA-CE (Katalog standardów jakości, regulacji technicznych, regulacji formalno-prawnych). Realizacja projektu GeoPLASMA CE w Polsce polega na opracowaniu bazy danych geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych w systemie GIS dla dwóch obszarów pilotażowych: polsko-czeskiego terenu transgranicznego Wałbrzych-Broumov i aglomeracji krakowskiej. Dane zostaną przetworzone z modelowania 2D i 3D w celu konstrukcji map obrazujących warunki geotermiczne płytkiego podłoża skalnego. Mapy z kolei posłużą do opracowania lokalnych strategii rozwoju geotermalnych pomp ciepła w nawiązaniu do planów rozwoju OZE, ochrony powietrza i zwalczania niskiej emisji. W ramach projektu odbywają się także seminaria informacyjne i edukacyjno-szkoleniowe dla lokalnych interesariuszy. Seminarium "Otworowe wymienniki ciepła - stan obecny, bariery i kierunki rozwoju technologii w Polsce i UE" zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz Polską ... więcej»

2018-2

zeszyt-5511-chlodnictwo-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Zagadnienia modelowania zasobnika zimna w układzie chłodniczym obsługującym chłodnię składową warzyw DOI:10.15199/8.2018.2.2
(Kamil Śmierciew)

Rozwiązaniem układu chłodniczego korzystnym dla składowanych produktów (warzyw bądź owoców) jest układ bezpośredniego odparowania z elektronicznymi zaworami rozprężnymi i sprężarkami, wyposażony w ciągłą regulację wydajności chłodniczej [1-4]. Rozwiązanie to jest jednak kosztowne, na ogół złożone technicznie, wymaga ono także zwrócenia szczególnej uwagi na transport oleju w warunkach ograniczonej wydajności chłodniczej z uwagi na spadek prędkości pary w przewodach układu chłodniczego. Co więcej, z uwagi na to, że elektroniczne zawory rozprężne wykorzystują temperaturę powietrza cyrkulującego w komorze jako źródło przegrzania pary czynnika, zatem musi zawsze występować różnica temperatur pomiędzy temperaturą powietrza w komorze składowej, a temperaturą parowania czynnika. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianach wilgotności powietrza w komorze przechowalniczej. Z uwagi na powyższe niedogodności aktualnie coraz większe zainteresowanie budzą układy pośrednie w zastosowaniu do komór przechowalniczych warzyw bądź owoców. Układy pośrednie w stosunkowo prosty sposób umożliwiają zmianę filozofii sterowania pracą chłodnicy powietrza, bowiem w miejsce sterowania dyskretnego z zastosowaniem tradycyjnego termostatu działającego w trybie włącz/ wyłącz z czujnikiem pomiaru temperatury powietrza na dolocie do chłodnicy powietrza - instaluje się termostat z czujnikiem pomiaru temperatury powietrza na wylocie z tego wymiennika. Termostat ten reguluje stopniem otwarcia zaworu zasilającego chłodnicę powietrza czynnikiem pośredniczącym. Taki sposób regulacji realizuje też warunek zabezpieczenia przechowywanego produktu przed jego częściowym podmrożeniem (poniżej temperatury krioskopowej), co ma czasami miejsce w rozwiązaniach klasycznych. Rozwiązanie to realizuje zatem płynną regulację wydajności chłodnicy powietrza, dostosowując jej wydajność do chwilowego obciążenia ciepła. 2. PROTOTYPOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE W ramach pro... więcej»

Zmiany wybranych parametrów jakościowych truskawek (Fragaria x ananassa D.) podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2018.2.1
(Izabella Kwaśniewska-Karolak, Radosław Mostowski)

Owoce sezonowe to bogate źródło witamin, substancji odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Należą do nich owoce jagodowe (m.in. truskawki, maliny, czarna porzeczka, jagody, winogrona), a także owoce pestkowe (śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie, czereśnie). Owoce te idealnie nadają się do bezpośredniego spożycia oraz do sporządzania przetworów. Nadwyżki owoców sezonowych powinny być właściwie przechowywane lub przetwarzane. Jedną z najbardziej popularnych metod jest mrożenie i zamrażalnicze przechowywanie. Do zalet tej metody należy zachowanie wysokiej wartości odżywczej oraz przedłużenie trwałości owoców nawet do kilku miesięcy. Truskawka (łac. Fragaria x ananasa, Duchesne) jest rośliną powstałą ze skrzyżowania dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (łac. Rosaceae, Juss.): poziomki wirginijskiej (łac. F. virginiana, Mill.), pochodzącej ze wschodnich obszarów Ameryki Północnej oraz poziomki chilijskiej (łac. F. chiloensis, L. Mill.). Roślinę tę można nazywać również poziomką wieloowocową lub ananasową, choć najczęściej mówimy o niej, po prostu, truskawka. Truskawka należy do jednych z najbardziej wyczekiwanych owoców sezonowych. Są to owoce, które mają piękny aromat i wyjątkowy smak. Dodatkowo są bogate w wiele cennych witamin i minerałów. Spożywane na surowo, dostarczają substancji odżywczych które mają wiele właściwości prozdrowotnych, są także niskokaloryczne, 100 g truskawek dostarcza zaledwie 28 kcal [13]. Owoce truskawek charakteryzuje szereg właściwości prozdrowotnych. Zawierają minerały takie jak wapń, magnez, żelazo, cynk, sód, fosfor i potas oraz witaminy: A, C, E i z grupy B. Udowodnio- DOI: 10.15199/8.2018.2.1 dr Izabella Kwaśniewska-Karolak, dr inż. Radosław Mostowski Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 2/2018 21 no, że truskawki poprawiają pracę nerek, pomagają także w schorzenia... więcej»

Czynniki zeotropowe w sprężarkowych układach chłodniczych DOI:10.15199/8.2018.2.3
(Michał Pysz, Artur Bieniek, Łukasz Mika)

1 stycznia 2015 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie nr 517/2014 w sprawie tzw. F-gazów, którego celem jest stopniowe ograniczenie stosowania czynników chłodniczych z grupy HFC (wodorofluorowęglowodorów) o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych komisja europejska przedstawiła listę ograniczeń, które państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć oraz podała wykaz terminów, od których te ograniczenia mają obowiązywać. Jednym z najbliższych ważnych terminów jest 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wchodzi zakaz stosowania czynników chłodniczych o wskaźniku GWP (ang. Global Warming Potential) większym niż 2500 do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia czynnikiem chłodniczym równej 40 t ekwiwalentu CO2 lub większej [10]. Tego samego dnia wchodzi też oczywiście zakaz wprowadzania do obrotu nowych urządzeń zawierających czynniki o wskaźniku GWP większym niż 2500, a od 1 stycznia 2022 roku większym niż 150 [10]. Powyższe restrykcje znacznie ograniczają możliwości wykorzystania wielu popularnych gazów roboczych w urządzeniach sprężarkowych. Liczba alternatywnych substancji roboczych, spełniających aktualnie wymogi prawne jest niewielka i wobec tego cały czas wykorzystywane są dostępne na rynku starsze czynniki, w tym mieszaniny (seria R-400 i R-500). Ze względu na charakter zachowania się tych mieszanin podczas procesów przemiany fazowej dzielą się one na substancje zeotropowe i azeotropowe. Stosowanie mieszanin zeotropowych jest uzasadnione w pewnych aplikacjach i można wskazać szereg zalet takich czynników w obiegach chłodniczych. Jednocześnie mieszaniny te charakteryzują się pewnymi cechami eksploatacyjnymi, które nie występują podczas eksploatacji urządzeń zasilanych czynnikami jednorodnymi, bądź mieszaninami azeotropowymi. Dla przykładu popularnie stosowane termostatyczne urządzenia rozprężne nie nadają się do ... więcej»

The mathematical modelling of the absorption refrigeration machines used in energy systems DOI:10.15199/8.2018.2.4
(Artur Rusowicz, Artur Rusowicz, Adam Ruciński)

The 95% of cooling and refrigeration machines use the different, mechanical type of compressors. The second place in the market is occupied by sorption systems where the absorption machines are preferred. The first absorption chillers came from the second half of 19th century. In 1860, the French, F. Carré, built absorption cooling machine where the ammonia was the working refrigerant. Now the need to install the absorption chillers in building energy systems is observed. The point is that ozone hole and greenhouse effect are the most urgent problems in environmental policy of the world now. That is why the ‘old freons’ with chlorine and bromide are gradually replaced from refrigeration and HVAC industry and new regulation of refrigerants with high GWP are established (F-gases). Moreover the tendency to regeneration of waste heat is up-to-date. It is connected with building of cogeneration and trigeneration systems where the absorption cycles are commonly used. Absorption refrigeration machines are characterized by a lot of advantages. There is the possibility of waste heat recovery thanks to low utilization of the electric energy. It is used first of all for electric driven pumps and automatics. A very few moving parts give a long life time of the absorption machine with plain service (once per 55000 hours of work). Then a low exploitation costs are noticed with parallel a higher investment costs compare to compressor refrigeration and cooling. The compact structure with one or two shells built with wide range of construction materials used to heat and mass exchangers is observed. The great dimensions, usually the great weight and big space need are disadvantages. Moreover easy regulation of cooling capacity from 10 to 100 percent thanks to microprocessor controls is possible. Also wide range of cooling capacity from part of kW to MW is an advantage. With the point of view of the ecology these de... więcej»

Systemy chłodzenia szaf sterowniczych (Andrzej Barciński)
Nowoczesne instalacje przemysłowe nie mogą funkcjonować bez zaawansowanych systemów informatycznych. Te natomiast wymagają odpowiednio wydajnych, elektronicznych systemów komputerowych. A systemy komputerowe muszą być sprawnie chłodzone, by nie ulegały przegrzaniu. W środowisku przemysłowym elektronikę odpowiadającą za sterowanie najczęściej umieszcza się w szafach sterowniczych i to właśnie systemy chłodzenia takich szaf są tematem niniejszego artykułu. Słowa kluczowe: systemy chłodzenia, systemy chłodzenia szaf sterowniczych, szafy sterownicze Immanentną cechą każdej elektroniki jest to, że się nagrzewa. Energia pobierana z sieci zasilającej w postaci prądu elektrycznego praktycznie w całości zamieniana jest na ciepło - jedyny wyjątek stanowią elementy świecące, choć w zamkniętej szafie również światło jest pochłaniane przez obudowę i zamieniane na ciepło. Jednocześnie poszczególne urządzenia elektroniczne mają swoją graniczną temperaturę pracy. Wykroczenie poza nie może spowodować ich wadliwą pracę, automatyczne wyłączenie lub uszkodzenie. Co więcej, niższa temperatura otoczenia pozwala uzyskać niższą temperaturę pracy płytek drukowanych, a to zazwyczaj skutkuje wydłużoną żywotnością sprzętu. W rzeczywistości współczynnik MTBF (Mean Time Between Failures) urządzeń elektronicznych podawany jest dla warunków działania w temperaturze pokojowej. Jeśli natomiast sprzęt pracuje w podwyższonej temperaturze, jego kondensatory elektrolityczne szybciej wysychają, a w niektórych przypadkach mogą pojawić się nawet wewnętrzne uszkodzenia w układach scalonych. Szacuje się, że stała praca urządzeń elektronicznych w podwyższonej o 10 °C temperaturze skraca ich żywotność o połowę. RÓŻNE RODZAJE INSTALACJI CHŁODNICZYCH Z wymienionych powyżej względów wynika konieczność zapewnienia odpowiedniego chłodzenia urządzeń elektronicznych, zamontowanych w szafach sterowniczych. To, jaki rodzaj instalacji będzie wystarczający, ... więcej»

2018-1

zeszyt-5431-chlodnictwo-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Autentyczność chłodzonych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.1
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia. Słowa kluczowe: autentyczność, mięso, produkty mięsne, mleko, produkty mleczne Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life. Key words: authenticity, meat, meat products, milk, dairy products Zjawisko fałszowania żywności sięga tysięcy lat. Obecnie w wielu krajach istnieją regulacje prawne odnoszące się do kwestii autentyczności produktów. Ze względu na globalny charakter tego problemu niezbędne są przepisy o charakterze ponadnarodowym (FAO, UE), które umożliwią wyeliminowanie problemu na arenie międzynarodowej, gdzie jest on najbardziej dostrzegalny [8]. Definicje zjawiska fałszowania żywności, które funkcjonują w polskim prawodawstwie można sprowadzić do tego, iż prod... więcej»

Modelowanie schładzania poubojowego półtusz wieprzowych DOI:10.15199/8.2018.1.2
(Artur Rusowicz, Iurii Koval)

W pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych - szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K. Słowa kluczowe: chłodzenie, półtusze wieprzowe, symulacje numeryczne In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points - ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansy... więcej»

Czysta sprawa - serwis i czyszczenie klimatyzacji
Mimo że polskie przepisy nie precyzują jak często należy czyścić klimatyzację, to bagatelizowanie sprawy utrzymania czystości klimatyzatorów może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach klima... więcej»

O aktualnych trendach w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów HVACR podczas XLIX Dni Chłodnictwa (Grzegorz Krzyżaniak)
W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Hotelu Poznańskim w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła Wydarzenie zorganizowała w ramach Dni Chłodnictwa firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, pod patronatem firmy LG Electronics. Obrady tegorocznej konferencji odbywały się jednocześnie w trzech salach w kilku blokach tematycznych: informacyjno- -prawnym, naukowym, produktowo-technologicznym i projektowym. W bloku informacyjno-prawnym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego zapoznali zebranych z przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, niektórych innych ustaw oraz z wymaganiami wobec przedsiębiorców wynikającymi z tej ustawy. Doświadczenia z kontroli w przedsiębiorstwach w kontekście znowelizowanej ustawy omówił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Reprezentanci Fundacji Prozon zapoznali zebranych z metodami wzorcowania przyrządów serwisu chłodniczego, a także z problemami i różnicami występującymi w recyklingu i regeneracji. Dalej w ramach tego bloku poruszono tematykę pomp ciepła. Firmy LG Electronics i Free Polska zaprezentowały swoje rozwiązania pomp ciepła powietrze - woda, a perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030 przedstawiła organizacja PORT PC. Na pytanie, dlaczego instalator powinien instalować produkty oznaczone wg dyrektywy Ecodesign odpowiadał pracownik firmy Danfoss Poland. W bloku naukowym swoje referaty prezentowali przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Hut... więcej»

Z życia Unii Polskiego Przemysłu Chłodniczego - Walne Zebranie Członków
4. grudnia 2017 r. w Ciechocinku odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Oprócz członków w zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, których poproszono o wygłoszenie prelekcji będących przedmiotem zainteresowania obecnych na spotkaniu aktywistów UPPCH. Mariusz Dziwulski, ekspert z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP, omówił rynki owoców i warzyw oraz mięsa czerwonego i białego. Produkcja owoców w 2017 roku była na poziomie 477 tys. ton, co oznacza spadek produkcji w stosunku do 2016 roku o 23,6%. Szczególnie niskie zbiory odnotowano w przypadku wiśni, których zebrano o 64 % mniej niż rok wcześniej. Dla innych gatunków owoców istotnych dla chłodnictwa spadek zbiorów był następujący: malin mniej o 23% r/r, porzeczek czarnych mniej o 20% r/r, truskawek mniej o 1 % r/r. Natomiast produkcja w 2017 roku warzyw do przetwórstwa była zbliżona do produkcji z 2016 roku i wyniosła około 4,55 mln ton. Niskie zbiory owoców, a także posiadane zapasy mrożonek i koncentratów sokowych wpłynęły na ceny skupu, które były wysokie w przypadku wiśni i truskawek. Na spadek cen skupu malin w sezonie 2017 w stosunku do 2016 roku wpływ miały dwa czynniki: posiadane zapasy oraz wysoka po... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: 22 853 81 13
faks: 22 818 65 21
e-mail: chlodnictwo@sigma-not.pl
www: http://czasopismo-chlodnictwo.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577