• Chłodnictwo

    Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, pompy ciepła. Budowa i eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji. Aparatura kontrolno-pomiarowa, automatyka, monitoring i elektronika. Zagadnienia dotyczące prawidłowej eksploatacji, montażu i serwisu. Doniesienia o nowych czynnikach chłodniczych i możliwościach ich stosowania (charakterystyki wydajnościowe, właściwości).

2018-6

zeszyt-5730-chlodnictwo-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
Tech Food Practic 2018
W dniach 18-19 października 2018 r., na Zamku w Gniewie, odbyła się II edycja warsztatów Tech Food Practic "Efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym - INNOWACJE - Kogeneracja - Media Energetyczne - Finansowanie" zorganizowane przez firmy MARCOR i BIG POL. Tematem tegorocznej II edycja warsztatów TechFood Practic była efektywność energetyczna w przemyśle spożywczym. Zagadnienia z tym związane były poruszane w wystąpieniach prelegentów. Istotę audytów i efektywności oraz ... więcej»

Business Breakfast firmy Klima-Therm - z projektantami o aktualnych tematach w branży
W listopadzie br. firma Klima-Therm zrealizowała pierwszy cykl wykładów przeznaczonych dla projektantów systemów HVACR. Spotkania odbyły się we wszystkich trzech ośrodkach szkoleniowych Akademii Grupy Klima-Therm i miały charakter biznesowych śniadań połączonych z panelem merytorycznym prowadzonym przez inżynierów produktu z Polski i z zagranicy. W wydarzeniu o charakterze networkingowym udział wzięło ponad 80 osób.F... więcej»

Rozbudowane laboratorium technologiczne ATEX firmy Danfoss
Laboratorium ATEX we Francji przyspieszy proces testowania nowych czynników chłodniczych ułatwiając przejście na czynniki bardziej przyjazne środowisku. - Tutaj zaczynają się przemiany w obszarze czynników chłodniczych - tymi słowami prezydent Danfoss Cooling, Jürgen Fischer, otworzył podwoje nowego laboratorium ATEX we francuskim Trevoux. Rozbudowa laboratorium ATEX w dużym stopniu zwię... więcej»

Dni Chłodnictwa - jubileusz 50-lecia (Grzegorz Krzyżaniak)
Po raz 50. w Poznaniu odbyły się Dni Chłodnictwa - konferencja naukowo-techniczna organizowana przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koło Regionalne w Poznaniu. Z tej okazji pragniemy spojrzeć w przeszłość, wspominając historię dotychczasowych konferencji. Od samego początku odbywały się one głównie z inicjatywy trzech nieżyjących już członków ówczesnych Komitetów Organizacyjnych - dr. inż. Bolesława Gazińskiego, prof. dr. inż. Ferdynanda Dembeckiego oraz mgr. inż. Stanisława Jurkowlańca. W ostatnich latach konferencje organizowane są przez zespół działający w firmie Systherm przy współudziale Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koła Regionalnego SIMP w Poznaniu.UCZESTNICY KONFERENCJI. REFERATY, PREZENTACJE PROMOCYJNE I WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE. W dotychczasowych 49 konferencjach brało udział szerokie grono pracowników polskich wyższych uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, biur projektów, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz bezpośrednich użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wzajemne spotkania uczestników "Dni Chłodnictwa" umożliwiły zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła oraz pozwoliły na dokonanie wymiany doświadczeń i informacji technicznych. Pogłębiano i nawiązywano nowe kontakty towarzyskie. Z tych też powodów zwiększało się zainteresowanie konferencją i rosła jej ranga zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Organizowane o... więcej»

AquaForce Vision 30KAV - agregat chłodniczy ze sprężarkami śrubowymi o zmiennej prędkości obrotowej
Firma Carrier wprowadziła w tym roku na rynek nową serię agregatów chłodniczych AquaForce Vision 30KAV ze sprężarkami o zmiennej prędkości obrotowej i techniką sterowania Greenspeed intelligence. Pierwsze dostępne wersje, o zakresie mocy chłodzenia od 500 kW do 1100 kW, osiągają wyjątkową sprawność sezonową. Agregat AquaForce Vision 30KAV ... więcej»

2018-5

zeszyt-5679-chlodnictwo-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Family Hub - lodówka wymyślona na nowo
Nowa lodówka Family HubTM marki Samsung to połączenie inteligentnych technologii, które mają ułatwiać codzienne życie. Poza podstawową funkcją przechowywania żywności w najlepszych dla niej warunkach, urządzenie - dzięki wyposażeniu w dotykowy ekran i system operacyjny Ti-zen - oferuje możliwości zmieniające kuchnię każdego domu w prawdziwe centrum dowodzenia. Producent tworząc Family HubTM, dał użytkownikom możliwość podglądu jego wnętrza przez zamknięte drzwi, a nawet wtedy, gdy są z dala od domu, wyposażając lodówkę w 21,5-calowy ekran umieszczony na głównych drzwiach. Dzięki rozwiązaniu View... więcej»

Nowa generacja agregatów wody lodowej od Johnson Controls
Przepisy Unii Europejskiej dotyczące F-gazów (gazy fluorowane) przyspieszyły proces stopniowego wycofywania czynników chłodniczych zawierających HFC (hydrofluorowęglowodory) w zastosowaniu do nowych urządzeń wprowadzanych na rynek. Projektanci, konsultanci i inspektorzy branży budowlanej, wymagają przyjaznych dla środowiska agregatów nie wywierających negatywnego wpływu na stan warstwy ozonowej.Firma Johnson Controls podjęła wyzwanie przeprojektowania tradycyjnej konstrukcji agregatów wody lodowej. Opracowała pierwsze w branży urządzenie nowej generacji. Produkt jest w pełni zoptymalizowany do uzyskania maksymalnej wydajności, o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP): odśrodkowy agregat wody lodowej YORK® YZ na bazie łożysk mag... więcej»

Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w przechowalnictwie chłodzonej żywności DOI:10.15199/8.2018.5.4
(Jacek Kondratowicz, Rafał Winarski, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka, Małgorzata Ostrowska)

Wzrastające zainteresowanie konsumentów spożyciem świeżych produktów o wydłużonej trwałości i kontrolowanej jakości stanowi wyzwanie dla branży opakowań spożywczych. Mimo ciągłej dominacji na rynku opakowań tradycyjnych, coraz częściej stosowane są nowe materiały opakowaniowe, nowe konstrukcje opakowań i technologie pakowania. Cechy i walory opakowania nowej generacji mogą podkreślać wyjątkowość i oryginalność produktu, a tym samym świadczyć o jego jakości. W literaturze spotykane są różne określenia dotyczące nowych technologii pakowania, ale najczęściej używa się pojęć opakowania aktywne i inteligentne. Termin "opakowania aktywne" odnosi się do ochrony jakości pakowanych produktów przez zastosowanie nowoczesnych systemów, natomiast "opakowania inteligentne" stanowią na ogół uzupełnienie opakowań aktywnych, a ich rolą jest komunikacja z nabywcą [1]. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ AKTYWNYCH I INTELIGENTNYCH Materiały stosowane w produkcji opakowań aktywnych i inteligentnych nie muszą spełniać zbyt wygórowanych wymagań. Najczęściej są to tradycyjne folie lub innego rodzaju opakowania, jednak muszą być one wzbogacone o dodatkowy element, który pozwoli na poprawę jakości i przedłużenie trwałości pakowanego produktu [6]. Na europejskim rynku dostępnych jest już kilka rodzajów aktywnych materiałów, które można wykorzystać w opakowaniach. Pochłaniacze stanowią grupę materiałów, których celem jest zaadsorbowanie z żywności substancji niepożądanych. Jednym z najczęściej stosowanych są polimerowe włókna o długości 6 i średnicy 0,025 mm połączone w procesie produkcji z włókniną i celulozą, co zapobiega przedostania się polimeru do żywności. Czyste włókna celulozowe nie są traktowane jako aktywne składniki, pomimo że są celowo dodawane jako pochłaniacz wilgoci, wynika to z ich naturalnych właściwości, a nie celowego dodatku jako substancji aktywnych [16]. Istnieją też rozwiązania konstrukcyjne opak... więcej»

Hybrydowy system VRF
Panasonic wprowadził na europejski rynek inteligentny system VRF łączący elektryczną (EHP) i gazową pompę ciepła (GHP). Rozwiązanie automatycznie wybiera technologię GHP, EHP lub ich symultaniczną pracę w zależności od bieżących potrzeb, by zapewnić optymalną wydajność i ograniczyć zużycie energii. Oferuje również produkcję c.w.u. praktycznie za darmo, dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego pochodzącego z silnika GHP. Dążąc... więcej»

Uwarunkowania dotyczące procesów schładzania, zamrażania i rozmrażania mięsa i jego wyrobów DOI:10.15199/8.2018.5.3
(Marian Panasiewicz, Jacek Mazur, Kamil Wilczyński)

Technologie chłodnicze i zamrażalnicze stanowią ważny i niezbędny element umożliwiający specjalizację, koncentrację, wzrost produkcji żywności oraz rozwój handlu światowego. Jedną z gałęzi przemysłu spożywczego, szczególnie zainteresowaną postępem w tych technologiach jest przemysł mięsny, a dotyczy to zarówno zakładów zajmujących się przerobem mięsa czerwonego, jak i białego. Wynika to z faktu, że praktycznie natychmiast po uboju tusze, a następnie pozyskane mięso, powinny być schłodzone i pozostać w obniżonej temperaturze praktycznie przez cały proces przetwarzania oraz przechowywania. Stąd też urządzenia chłodnicze stanowią jedną z podstawowych instalacji technologicznych w zakładach mięsnych [2]. Chłodzenie, chłodnicze przechowywanie i zamrażanie należą do skutecznych sposobów utrwalania oraz zabezpieczania tusz, półtusz lub ćwierćtusz przed negatywnymi zmianami biochemicznymi, mikrobiologicznymi i sensorycznymi. Wychładzanie przeprowadzane bezpośrednio po uboju zwierząt stanowi konieczny zabieg, poprzedzający właściwe przetworzenie lub utrwalenie przez zamrożenie, w dużym stopniu decyduje także o jakości przetwórczej i konsumpcyjnej mięsa [1, 12, 13, 6, 8]. W praktyce przemysłowej temperatura procesu jest o kilka stopni wyższa od temperatury zamrażania fazy wodnej mięsa, a mięśnie tuszy zostają schłodzone od -1°C (powierzchnia tuszy) do 7°C (mięśnie głębokie). Należy dodać, iż obniżenie temperatury powinno odbywać się szybko w całej masie tuszy [10, 5, 2]. W Polsce półtusze wieprzowe i wołowe schładza się w wychładzalni, obniżając ich temperaturę z około 38°C po uboju, do minimum 7°C. Zgodnie z wymaganiami normy PN-91/A-82001, mięso w tuszach, półtuszach i ćwierćtuszach powinno mieć temperaturę w zakresie od 1°C do 7°C. Oddawanie ciepła z powierzchni tusz do otaczającego powietrza następuje przede wszystkim przez konwekcję i parowanie, natomiast wymiana ciepła wewnątrz tusz odbywa się przez przewodze... więcej»

2018-4

zeszyt-5623-chlodnictwo-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Problemy w badaniach przepływu zawiesiny lodowej DOI:10.15199/8.2018.4.2
(Lena Krawczyk)

Oznaczenia: w - prędkość [m/s], p - ciśnienie [Pa], Δ - różnica. WSTĘP Współcześnie prowadzonych jest wiele badań, których celem jest realizacja założonych postanowień i weryfikacja hipotez. Wyniki zawsze umożliwiają sformułowanie mniej lub bardziej oczekiwanych wniosków. Niestety jednak nie zawsze dochodzi do krytycznej oceny wyników, co może powodować pojawianie się komplikacji i wątpliwości w przypadku powtórzenia badań przez inne osoby. Istotnym warunkiem do tego, by określić badania jako zaprojektowane i zrealizowane poprawnie jest ich powtarzalność. Jeżeli w trakcie przeprowadzania badań dochodzi do licznych problemów i niejasności, konieczne jest omówienie ich po to, by móc je uwzględnić w czasie analizy lub spróbować je wyeliminować, dzięki czemu kolejne pomiary będą bardziej wiarygodne. Krytyczna ocena daje również możliwość udoskonalenia badań w przyszłości. Niniejszy artykuł odnosi się do badań przepływu zawiesiny lodowej przez zawór kulowy [5]. Głównym przedmiotem analizy była zależność współczynnika strat miejscowych w zaworze od liczby Reynoldsa z modelu Binghama, a także zależność spadku ciśnienia w zaworze kulowym od prędkości zawiesiny lodowej w badanym zaworze dla różnych wartości udziału lodu w mieszaninie [6]. Chociaż wyniki badań zostały już opublikowane, to krytyczna ocena jest niezbędna, gdyż podczas realizacji pomiarów dochodziło do wielu zaburzeń, prowadzących do trudności w wykonywaniu precyzyjnych odczytów. ZASTOSOWANIE ZAWIESINY LODOWEJ Poprawność i wiarygodność odczytywanych parametrów w czasie badań dotyczących zawiesiny lodowej jest bardzo ważna, gdyż znajduje ona bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Znajomość właściwości tego medium jest zatem niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia badań. Aby zawiesina lodowa mogła być wykorzystana w danej dziedzinie, musi spełniać wymogi dotyczące temperatury, tak jak zostało to przedstawione w tabeli 1. Tabela ... więcej»

Chłodzenie w strefach niebezpiecznych
W przemyśle chemicznym, naftowym, gazowym, petrochemicznym, farmaceutycznym czy też morskim (statki, platformy) występują łatwo zapalne ciecze (np. benzyna, ropa, rozcieńczalniki, alkohole), gazy palne (np. propan-butan, wodór) a także pył, które mieszając się z otaczającym je powietrzem mogą tworzyć atmosferę wybuchową. Wystarczy wtedy jedna iskra lub przekroczenie temperatury zapłonu danej substancji, aby doprowadzić do zapalenia się mieszanki i jej wybuchu.Firma Industrial Frigo specjalizuje się w projektowaniu i produkowaniu urządzeń do stref niebezpiecznych, a szczególnie do strefy II, tzn. obszarów zagrożonych wybuchem gazów, oparów, mgły lub pyłów, w wykonaniu przeciwwybuchowym ... więcej»

Zastosowanie komputerowej analizy obrazu w badaniach przepływu dwufazowego w minikanałach DOI:10.15199/8.2018.4.5
(Tadeusz Bohdal, Małgorzata Sikora)

STRUKTURY PRZEPŁYWU W PROCESIE SKRAPLANIA Proces skraplania czynników chłodniczych jest zjawiskiem często wykorzystywanym w różnych maszynach cieplnych. Parametry cieplno-przepływowe czynnika chłodniczego mają znaczący wpływ na pracę tych urządzeń. Mają na nią również wpływ występujące w tym procesie struktury przepływu. Zależą one od parametrów cieplnych i przepływowych oraz wpływają na stabilność i wydajność pracy danego urządzenia. Znajomość struktur dwufazowych w przepływach występujących podczas skraplania wpływa korzystnie na optymalizację parametrów pracy urządzenia. Podczas zjawiska skraplania obserwowane są nieco inne struktury przepływu niż te znane z procesu wrzenia. W momencie ograniczenia średnicy kanału do zakresu mini- i mikrokanałów wyróżnia się trzy główne grupy struktur: przerywane (ang. intermittent), rozwarstwione (ang. stratified) i pierścieniowe. Do struktur przerywanych zalicza się struktury korkowe i pęcherzykowe, zaś do rozwarstwionych strukturę falową. Wyróżnia się także tzw. struktury przejściowe, np. pierścieniowo-falowa [3]. Na rys.1 przedstawiono wymienione struktury przepływu. Kawaji i Chung [4] przedstawili bardziej szczegółowy podział struktur przepływu zarówno dla mini-, jak i mikrokanałów. Podział ten powstał na podstawie badań adiabatycznego przepływu dwufazowego i został przedstawiony na rys. 2. W celu określenia jaka struktura przepływu występuje w danym momencie procesu należy przeprowadzić tzw. badania wizualizacyjne. Zarejestrowane struktury i parametry cieplnoprzepływowe zjawiska są podstawą do sporządzenia map struktur przepływu. Badaniami tego typu od dawna zajmują się różni naukowcy. Najczęściej są to badania struktur przepływu adiabatycznego. Rzadziej można spotkać wyniki wizualizacji skraplania w kanałach konwencjonalnych i minikanałach. W pracy [8] autorzy zaprezentowali wyniki badań cieplnych i przepływowych połączone z wizualizacją skraplania czynników R22... więcej»

WIADOMOŚCI
Beha-Amprobe wprowadza na polski rynek kamerę termowizyjną z technologią "wyceluj i rejestruj".Kamera termowizyjna Beha-Amprobe IRC-110-EUR ułatwia wyszukiwanie i usuwanie awarii w zastosowaniach związanych z połączeniami elektrycznymi, silnikami i urządzeniami HVAC oraz w zastosowaniach mechanicznych i motoryzacyjnych, a także wykrywanie nieszczelności izolacji wokół budynków w celu identyfikacji potencjalnych oszczędności energii. IRC-110-EUR została zaprojektowana z myślą o profesjonalistach. Jest ona wytrzymała, oferuje funkcję "wyceluj i rejestruj", a ponadto umożliwia nałożenie mapy cieplnej na obraz w paśmie światła widzialnego, w celu szybkiej i dokładnej identyfikacji problemów związanych z temperaturą. Przyrząd znajdzie zastosowanie w branżach: elektrycznej, HVAC, mechanicznej i motoryzacyjnej. Przykładowe zastosowania kamery IRC-110-EUR: - Identyfikacja problemów związanych z temperaturą w połączeniach elektrycznych, silnikach, członach napędzających i przekładniach. - Szybka kontrola działania i wydajności urządzeń HVAC. - Lokalizowanie miejsc utraty ciepła na izolacji wokół budynków w celu zmniejszenia kosztów energii. - Utrzymanie instalacji przemysłowych. - Utrzymanie instalacji komercyjnych. - Utrzymanie instalacj... więcej»

Danfoss rozszerza asortyment jednostek nadrzędnych serii ADAP-KOOL System Manager o dwa nowe komponenty
Firma Danfoss wprowadza do oferty jednostek nadrzędnych ADAP-KOOL® System Manager dwa nowe dodatki: specjalny rejestrator alarmów AK-SM800AL, pomyślany jako łatwe w użyciu rozszerzenie systemu oraz ekonomiczną jednostkę nadrzędną AK-SM810 dostosowaną do potrzeb małych placówek handlowych. Uzupełnienie systemu ADAP-KOOL® o rejestrator alarmów AK-SM800AL i sterownik dla małych sklepów AK-SM810 sprawia, że wykorzystanie tego systemu do złożonych zadań optymalizacyjnych, rejestracji danych i zarządzania alarmami jes... więcej»

2018-3

zeszyt-5570-chlodnictwo-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Generacja termoelektryczna w przemyśle i w domu DOI:10.15199/8.2018.3.3
(Jakub Jezierski, Justyna Jabłczyńska, Kornelia Kalbarczyk, Maria Janczylik, Arturem Rusowiczem)

WSTĘP Energia elektryczna to postać energii odznaczająca się wieloma zaletami, takimi jak łatwość transportowania i dystrybucji oraz wysoka efektywność konwersji w inne formy energii użytkowej. Z drugiej jednak strony pojawia się trudność w rozwiązaniu zagadnienia akumulacji tejże energii oraz ekonomicznej opłacalności jej magazynowania. W związku z tym w miejscach, w których niemożliwym lub nieopłacalnym jest podłączenie do sieci elektrycznej, jak to jest przykładowo w miejscach odległych od miejskich aglomeracji, koniecznością staje się generacja energii w sposób lokalny. W połączeniu z faktem, że znaczna część energii pierwotnej podczas jej konwersji w energię użytkową jest tracona w postaci ciepła odpadowego, bardzo ważnym staje się rozwój technologii pozwalających na ponowne wykorzystanie tego ciepła i przetworzenie go na powrót w użyteczną energię elektryczną. Technologia termoelektrycznych generatorów energii elektrycznej jest ciekawym rozwiązaniem tego zagadnienia. W pracy przeanalizowano ich potencjał w tej dziedzinie. PODSTAWY PROCESU TERMOELEKTRYCZNEJ GENERACJI Generacja termoelektryczna opiera się na zjawiskach cieplnych i elektrycznych. Zachodzące procesy obejmują wytworzenie różnicy temperatur między gorącą i zimną stroną modułu termoelektrycznego za pomocą dostarczenia energii elektrycznej (moduły Peltiera), a także proces odwrotny (generatory termoelektryczne). Pierwszym człowiekiem, który zaobserwował i opisał zjawisko termoelektrycznej generacji był Thomas Seebeck. W 1821 roku odkrył on, że po połączeniu w obwód zamknięty dwóch przewodów wykonanych z różnych materiałów i o różnych temperaturach na ich końcach, powstaje między nimi różnica potencjałów elektrostatycznych, powodująca wytworzenie siły elektromotorycznej. Zjawisko to nosi nazwę efektu Seebeck’a. Opisuje go poniższe równanie: w którym: V - różnica potencjałów elektrostatycznych (napięcie) [V] α - współczynnik Se... więcej»

Łańcuch chłodniczy a zmiany klimatyczne DOI:10.15199/8.2018.3.1
(Magdalena Wróbel-Jędrzejewska, Urszula Stęplewska, Elżbieta Polak)

WSTĘP Dostępnych jest wiele międzynarodowych raportów dotyczących wpływu zmian klimatu na "dostęp do żywności" oraz "bezpieczeństwo żywności" (Schmidhuber, Tubiello, 2007). Dostęp do żywności odnosi się do zdolności jednostek, społeczności i krajów do zakupu wystarczającej ilości i jakości żywności. W ciągu ostatnich 30 lat spadek rzeczywistych cen żywności oraz wzrost dochodów doprowadziły do istotnej poprawy dostępu do żywności w wielu krajach rozwijających się. Zmiany klimatu zwiększają zależność krajów rozwijających się od importu żywności, zwłaszcza w Afryce Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej (Schmidhuber, Tubiello, 2007). Podczas gdy wszystkie regiony świata ostatecznie będą ponosić konsekwencje ocieplenia klimatu, produkcja rolna w północnych szerokościach geograficznych (w tym w Wielkiej Brytanii), może początkowo na tym skorzystać (Garnett 2008a). Negatywne skutki cieplejszego, bardziej niestabilnego klimatu, zaczną odczuwać początkowo głównie kraje półkuli południowej. Nie będą one w stanie się rozwijać lub polegać na własnych uprawach, tak więc liczba osób narażona na jeszcze większe ryzyko głodu wzrośnie. Istnieje zatem potrzeba zapewnienia skutecznego i wydajnego łańcucha chłodniczego, który umożliwi dostarczenie żywności na całym świecie (Garnett, 2008a, 2008b; Gregory, 2009). FUNKCJONOWANIE I DZIAŁANIE ŁAŃCUCHA CHŁODNICZEGO Prawidłowy łańcuch chłodniczy zapewnia spowolnienie procesów biologicznego rozkładu żywności i przeciwdziała jej marnotrawieniu oraz umożliwia dostarczanie konsumentom bezpiecznej i wysokiej jakości żywności (Adler-Nissena, Ørnholt Zammita, 2011). Zadaniem priorytetowym jest dbałość o zachowanie odpowiedniej temperatury na każdym etapie (Piekarska 2012). Dla zachowania ciągłości łańcucha dostaw stosowane są mechaniczne lub elektroniczne systemy monitoringu temperatury. Ostrzegają one o zagrożeniach, jakie się pojawiają, nie tylko podczas transportu, ale również w t... więcej»

Seminarium GeoPLASMA-CE "Otworowe wymienniki ciepła - stan obecny, bariery oraz kierunki rozwoju technologii"
22 maja 2018 r., w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, w gmachu Muzeum Geologicznego odbyło się seminarium informacyjne pn.: "Otworowe wymienniki ciepła (OWC) - stan obecny, bariery i kierunki rozwoju technologii w Polsce i UE". Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu GeoPLASMA-CE finansowanego przez Program Interreg Europa Środkowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt GeoPLASMA-CE dotyczy wykorzystania płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania i chłodzenia obiektów budowlanych w 6 wybranych krajach Europy Środkowej i ma na celu wypracowanie nowoczesnych koncepcji i strategii planowania, a także zarządzania płytką energią geotermalną. Zespół projektowy składa się z ekspertów z Austrii, Czech, Niemiec, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji zadania WPT2 D.T2.4.2 projektu GeoPLASMA-CE (Katalog standardów jakości, regulacji technicznych, regulacji formalno-prawnych). Realizacja projektu GeoPLASMA CE w Polsce polega na opracowaniu bazy danych geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych w systemie GIS dla dwóch obszarów pilotażowych: polsko-czeskiego terenu transgranicznego Wałbrzych-Broumov i aglomeracji krakowskiej. Dane zostaną przetworzone z modelowania 2D i 3D w celu konstrukcji map obrazujących warunki geotermiczne płytkiego podłoża skalnego. Mapy z kolei posłużą do opracowania lokalnych strategii rozwoju geotermalnych pomp ciepła w nawiązaniu do planów rozwoju OZE, ochrony powietrza i zwalczania niskiej emisji. W ramach projektu odbywają się także seminaria informacyjne i edukacyjno-szkoleniowe dla lokalnych interesariuszy. Seminarium "Otworowe wymienniki ciepła - stan obecny, bariery i kierunki rozwoju technologii w Polsce i UE" zorganizowane zostało przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) oraz Polską ... więcej»

Budowa i funkcjonowanie pomp ciepła powietrze/woda typu split i monoblok
Pompa ciepła typu powietrze/woda wykorzystuje powietrze zewnętrzne do wytwarzania ciepła lub chłodu dla potrzeb ogrzewania lub chłodzenia budynku. Dzięki zastosowaniu 4-drogowego zaworu jest możliwa zamiana funkcji pomiędzy parownikiem i skraplaczem pompy ciepła, co pozwala na pracę zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia pomieszczeń budynku. POMPA CIEPŁA POWIETRZE/WODA TYPU SPLIT - W TRYBIE GRZANIA Jednostka zewnętrzna (1) jest połączona z jednostką zewnętrzną (2) przewodami z czynnikiem chłodniczym (R410A). Ciepło odbierane w parowniku (4) podnosi temperaturę czynnika chłodniczego, który poprzez zawór 4-drogowy kierowany jest do sprężarki (3). Czynnik ... więcej»

Badanie zależności współczynników strat miejscowych w zaworach kulowych od liczby Reynoldsa z modelu Binghama DOI:10.15199/8.2018.3.2
(Lena Krawczyk)

Wykaz symboli Oznaczenia: A - powierzchnia [m2] Circ - obwód [m] D - średnica [m] k - współczynnik strat miejscowych [-] L - odcinek prosty [m] p - ciśnienie [Pa] Re - liczba Reynoldsa [-] w - prędkość [m/s] xs - udział masowy lodu [%] Symbole greckie: Δ - różnica μp - dynamiczny współczynnik lepkości plastycznej [Pa·s] ρ - gęstość [k·m-3] Indeksy dolne: B - Bingham L - ciecz bazowa; meas - wartość z pomiarów; zl - zawiesina lodowa 1. WSTĘP Współczesny świat dąży do zastępowania dotychczasowych technologii takimi, które charakteryzują się proekologicznością. Zabiegi te dotyczą również w dużej mierze branży chłodniczej, gdzie często dochodzi do kolejnych zaostrzeń przepisów, mających na celu poprawę ochrony środowiska [4]. Przykładem może być eliminacja wykorzystania freonów (CFC), a także freonów z grupy HCFC. W czasie, gdy odgrywały one znaczącą rolę w chłodnictwie i dominowały nad innymi czynnikami, niewątpliwie przyczyniły się do destrukcji atmosfery, a dokładnie warstwy ozonowej. Obecnie w branży chłodniczej można zauważyć pewne trendy wykorzystujące chłodziwa, będące neutralnymi dla środowiska, wśród których można wymienić m. in. dwutlenek węgla, wodę, powietrze, a także amoniak [13]. Zastosowanie wymienionych wyżej chłodziw, chociaż jest nieszkodliwe dla środowiska, to nie jest rozwiązaniem wolnym od wad. Wśród tychże wad można wymienić niedostatecznie wysoki współczynnik przewodzenia ciepła. Rozwiązaniem tego problemu może być wykorzystanie zawiesiny lodowej. Stosunkowo duży współczynnik przewodzenia ciepła, brak negatywnego wpływu na środowisko (w tym warstwę ozonową), to nie jedyne zalety. Zawiesinę lodową można wykorzystywać również jako medium akumulujące ciepło [1]. Są znane także wady wykorzystywania zawiesiny lodowej, jednak nie mają one wpływu na wzrost jej popularności w branży chłodniczej. Realizowanie badań związanych z tą mieszaniną wody i kryształków lo... więcej»

2018-2

zeszyt-5511-chlodnictwo-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Czynniki zeotropowe w sprężarkowych układach chłodniczych DOI:10.15199/8.2018.2.3
(Michał Pysz, Artur Bieniek, Łukasz Mika)

1 stycznia 2015 roku weszło w życie europejskie rozporządzenie nr 517/2014 w sprawie tzw. F-gazów, którego celem jest stopniowe ograniczenie stosowania czynników chłodniczych z grupy HFC (wodorofluorowęglowodorów) o wysokim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego. W celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych komisja europejska przedstawiła listę ograniczeń, które państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć oraz podała wykaz terminów, od których te ograniczenia mają obowiązywać. Jednym z najbliższych ważnych terminów jest 1 stycznia 2020 roku, kiedy to wchodzi zakaz stosowania czynników chłodniczych o wskaźniku GWP (ang. Global Warming Potential) większym niż 2500 do serwisowania lub konserwacji urządzeń chłodniczych o wielkości napełnienia czynnikiem chłodniczym równej 40 t ekwiwalentu CO2 lub większej [10]. Tego samego dnia wchodzi też oczywiście zakaz wprowadzania do obrotu nowych urządzeń zawierających czynniki o wskaźniku GWP większym niż 2500, a od 1 stycznia 2022 roku większym niż 150 [10]. Powyższe restrykcje znacznie ograniczają możliwości wykorzystania wielu popularnych gazów roboczych w urządzeniach sprężarkowych. Liczba alternatywnych substancji roboczych, spełniających aktualnie wymogi prawne jest niewielka i wobec tego cały czas wykorzystywane są dostępne na rynku starsze czynniki, w tym mieszaniny (seria R-400 i R-500). Ze względu na charakter zachowania się tych mieszanin podczas procesów przemiany fazowej dzielą się one na substancje zeotropowe i azeotropowe. Stosowanie mieszanin zeotropowych jest uzasadnione w pewnych aplikacjach i można wskazać szereg zalet takich czynników w obiegach chłodniczych. Jednocześnie mieszaniny te charakteryzują się pewnymi cechami eksploatacyjnymi, które nie występują podczas eksploatacji urządzeń zasilanych czynnikami jednorodnymi, bądź mieszaninami azeotropowymi. Dla przykładu popularnie stosowane termostatyczne urządzenia rozprężne nie nadają się do ... więcej»

Zmiany wybranych parametrów jakościowych truskawek (Fragaria x ananassa D.) podczas chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania DOI:10.15199/8.2018.2.1
(Izabella Kwaśniewska-Karolak, Radosław Mostowski)

Owoce sezonowe to bogate źródło witamin, substancji odżywczych oraz przeciwutleniaczy. Należą do nich owoce jagodowe (m.in. truskawki, maliny, czarna porzeczka, jagody, winogrona), a także owoce pestkowe (śliwki, brzoskwinie, morele, wiśnie, czereśnie). Owoce te idealnie nadają się do bezpośredniego spożycia oraz do sporządzania przetworów. Nadwyżki owoców sezonowych powinny być właściwie przechowywane lub przetwarzane. Jedną z najbardziej popularnych metod jest mrożenie i zamrażalnicze przechowywanie. Do zalet tej metody należy zachowanie wysokiej wartości odżywczej oraz przedłużenie trwałości owoców nawet do kilku miesięcy. Truskawka (łac. Fragaria x ananasa, Duchesne) jest rośliną powstałą ze skrzyżowania dwóch gatunków poziomki z rodziny różowatych (łac. Rosaceae, Juss.): poziomki wirginijskiej (łac. F. virginiana, Mill.), pochodzącej ze wschodnich obszarów Ameryki Północnej oraz poziomki chilijskiej (łac. F. chiloensis, L. Mill.). Roślinę tę można nazywać również poziomką wieloowocową lub ananasową, choć najczęściej mówimy o niej, po prostu, truskawka. Truskawka należy do jednych z najbardziej wyczekiwanych owoców sezonowych. Są to owoce, które mają piękny aromat i wyjątkowy smak. Dodatkowo są bogate w wiele cennych witamin i minerałów. Spożywane na surowo, dostarczają substancji odżywczych które mają wiele właściwości prozdrowotnych, są także niskokaloryczne, 100 g truskawek dostarcza zaledwie 28 kcal [13]. Owoce truskawek charakteryzuje szereg właściwości prozdrowotnych. Zawierają minerały takie jak wapń, magnez, żelazo, cynk, sód, fosfor i potas oraz witaminy: A, C, E i z grupy B. Udowodnio- DOI: 10.15199/8.2018.2.1 dr Izabella Kwaśniewska-Karolak, dr inż. Radosław Mostowski Zakład Przechowalnictwa i Dystrybucji Żywności, Instytut Technologii i Analizy Żywności Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka 2/2018 21 no, że truskawki poprawiają pracę nerek, pomagają także w schorzenia... więcej»

Zagadnienia modelowania zasobnika zimna w układzie chłodniczym obsługującym chłodnię składową warzyw DOI:10.15199/8.2018.2.2
(Kamil Śmierciew)

Rozwiązaniem układu chłodniczego korzystnym dla składowanych produktów (warzyw bądź owoców) jest układ bezpośredniego odparowania z elektronicznymi zaworami rozprężnymi i sprężarkami, wyposażony w ciągłą regulację wydajności chłodniczej [1-4]. Rozwiązanie to jest jednak kosztowne, na ogół złożone technicznie, wymaga ono także zwrócenia szczególnej uwagi na transport oleju w warunkach ograniczonej wydajności chłodniczej z uwagi na spadek prędkości pary w przewodach układu chłodniczego. Co więcej, z uwagi na to, że elektroniczne zawory rozprężne wykorzystują temperaturę powietrza cyrkulującego w komorze jako źródło przegrzania pary czynnika, zatem musi zawsze występować różnica temperatur pomiędzy temperaturą powietrza w komorze składowej, a temperaturą parowania czynnika. Znajduje to odzwierciedlenie w zmianach wilgotności powietrza w komorze przechowalniczej. Z uwagi na powyższe niedogodności aktualnie coraz większe zainteresowanie budzą układy pośrednie w zastosowaniu do komór przechowalniczych warzyw bądź owoców. Układy pośrednie w stosunkowo prosty sposób umożliwiają zmianę filozofii sterowania pracą chłodnicy powietrza, bowiem w miejsce sterowania dyskretnego z zastosowaniem tradycyjnego termostatu działającego w trybie włącz/ wyłącz z czujnikiem pomiaru temperatury powietrza na dolocie do chłodnicy powietrza - instaluje się termostat z czujnikiem pomiaru temperatury powietrza na wylocie z tego wymiennika. Termostat ten reguluje stopniem otwarcia zaworu zasilającego chłodnicę powietrza czynnikiem pośredniczącym. Taki sposób regulacji realizuje też warunek zabezpieczenia przechowywanego produktu przed jego częściowym podmrożeniem (poniżej temperatury krioskopowej), co ma czasami miejsce w rozwiązaniach klasycznych. Rozwiązanie to realizuje zatem płynną regulację wydajności chłodnicy powietrza, dostosowując jej wydajność do chwilowego obciążenia ciepła. 2. PROTOTYPOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE W ramach pro... więcej»

The mathematical modelling of the absorption refrigeration machines used in energy systems DOI:10.15199/8.2018.2.4
(Artur Rusowicz, Artur Rusowicz, Adam Ruciński)

The 95% of cooling and refrigeration machines use the different, mechanical type of compressors. The second place in the market is occupied by sorption systems where the absorption machines are preferred. The first absorption chillers came from the second half of 19th century. In 1860, the French, F. Carré, built absorption cooling machine where the ammonia was the working refrigerant. Now the need to install the absorption chillers in building energy systems is observed. The point is that ozone hole and greenhouse effect are the most urgent problems in environmental policy of the world now. That is why the ‘old freons’ with chlorine and bromide are gradually replaced from refrigeration and HVAC industry and new regulation of refrigerants with high GWP are established (F-gases). Moreover the tendency to regeneration of waste heat is up-to-date. It is connected with building of cogeneration and trigeneration systems where the absorption cycles are commonly used. Absorption refrigeration machines are characterized by a lot of advantages. There is the possibility of waste heat recovery thanks to low utilization of the electric energy. It is used first of all for electric driven pumps and automatics. A very few moving parts give a long life time of the absorption machine with plain service (once per 55000 hours of work). Then a low exploitation costs are noticed with parallel a higher investment costs compare to compressor refrigeration and cooling. The compact structure with one or two shells built with wide range of construction materials used to heat and mass exchangers is observed. The great dimensions, usually the great weight and big space need are disadvantages. Moreover easy regulation of cooling capacity from 10 to 100 percent thanks to microprocessor controls is possible. Also wide range of cooling capacity from part of kW to MW is an advantage. With the point of view of the ecology these de... więcej»

Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017
Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował piątą już edycję raportu "Rynek fotowoltaiki w Polsce 2017", który zawiera syntezę stanu rozwoju branży i prezentację trendów rynkowych w fotowoltaice. Raport jest wynikiem szczegółowego badania rynku i powstaje we współpracy z firmami z branży. W raporcie zaprezentowano dane statystyczne dotyczące sprzedaży instalacji fotowoltaicznych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat (import, eksport, segmentacja rynku krajowego), możliwości rozwoju rynku oraz dominujące modele biznesowe dla branży fotowoltaicznej w Polsce wynikające z ram prawnych i uwarunkowań ekonomicznych i rynkowych. Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi. Raport został objęty patronatem przez: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (dawniej PAIZ) oraz Związek Gmin Wiejskich RP. MOC ZAINSTALOWANA W SYSTEMACH FOTOWOLTAICZNYCH W POLSCE Łączna moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych w Polsce w 2016 roku wyniosła ok. 199 MW. Moc instalacji PV wg danych URE to ponad 99 MW. Pozostałe 100 MW zainstalowano w mikroinstalacjach podłączonych do sieci, ale nie korzystających z systemu zielonych certyfikatów. Głównymi wytwórcami energii w mikroinstalacjach są osoby fizyczne, coraz częściej jednak instalacje takie powstają w przedsiębiorstwach. U osób fizycznych dominują instalacje mniejsze - mikroinstalacje do 10 kW stanowią ponad 90 % wszystkich mikroinstalacji zainstalowanych u osób fizycznych. Z kolei u przedsiębiorców powstają zazwyczaj mikroinstalacje większe - instalacje powyżej 10 kW stanowią ok. 63 %. W samym 2016 roku powstało ponad 101 MW nowych mocy w fotowoltaice, z czego ... więcej»

2018-1

zeszyt-5431-chlodnictwo-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
O aktualnych trendach w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów HVACR podczas XLIX Dni Chłodnictwa (Grzegorz Krzyżaniak)
W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Hotelu Poznańskim w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła Wydarzenie zorganizowała w ramach Dni Chłodnictwa firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, pod patronatem firmy LG Electronics. Obrady tegorocznej konferencji odbywały się jednocześnie w trzech salach w kilku blokach tematycznych: informacyjno- -prawnym, naukowym, produktowo-technologicznym i projektowym. W bloku informacyjno-prawnym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego zapoznali zebranych z przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, niektórych innych ustaw oraz z wymaganiami wobec przedsiębiorców wynikającymi z tej ustawy. Doświadczenia z kontroli w przedsiębiorstwach w kontekście znowelizowanej ustawy omówił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Reprezentanci Fundacji Prozon zapoznali zebranych z metodami wzorcowania przyrządów serwisu chłodniczego, a także z problemami i różnicami występującymi w recyklingu i regeneracji. Dalej w ramach tego bloku poruszono tematykę pomp ciepła. Firmy LG Electronics i Free Polska zaprezentowały swoje rozwiązania pomp ciepła powietrze - woda, a perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030 przedstawiła organizacja PORT PC. Na pytanie, dlaczego instalator powinien instalować produkty oznaczone wg dyrektywy Ecodesign odpowiadał pracownik firmy Danfoss Poland. W bloku naukowym swoje referaty prezentowali przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Hut... więcej»

Modelowanie schładzania poubojowego półtusz wieprzowych DOI:10.15199/8.2018.1.2
(Artur Rusowicz, Iurii Koval)

W pracy przedstawiono modelowanie procesów chłodzenia poubojowego półtusz wieprzowych za pomocą programu Ansys Workbench, pokazano sposób rozwiązania i przedstawiono wyniki. Obliczenia były robione w dwóch punktach pomiarowych - szynce oraz schabie. Następnie zmieniając współczynniki wnikania ciepła od powietrza w komorze chłodniczej do powierzchni półtuszy wykonano symulacje. Czas chłodzenia półtuszy wieprzowej wynosił 60 000 s (około 17 godzin), a wyniki zmiany temperatury w całym obszarze zaprezentowane co 10 000 s w sposób graficzny. Aby porównać zmiany temperatury od czasu otrzymanych w wyniku obliczeń w programie Ansys Workbench, z danymi eksperymentalnymi, otrzymanych podczas chłodzenia półtusz wieprzowych w komorze chłodniczej, były zrobione wykresy, które pokazują różnice między metodą numeryczną a eksperymentalną. Dla różnych współczynników wnikania ciepła od powietrza 5, 5,5 i 6 W/m2K dla szynki i schabu były zrobione obliczenia i zaprezentowane wyniki w postaci rysunków i wykresów. Po wykonaniu weryfikacji wyników wniosek można wyciągnąć taki, że najlepsza zbieżność modelu numerycznego i eksperymentalnego, jak dla szynki tak i dla schabu, jest dla współczynnika wnikania ciepła od powietrza 5,5 W/m2K. Słowa kluczowe: chłodzenie, półtusze wieprzowe, symulacje numeryczne In master thesis presents the modeling of cooling the post-mortem of half-carcasses of pork using programs Ansys Workbench, as shown solutions and the results. Calculations were made at two measurement points - ham and loin. Then, by changing the coefficients of heat transfer from the air in the cooling chamber to the surface of the half-carcasse performed simulations. The cooling time was of the pig half-carcasses 60000s, (about 17 hours), and the results of temperature changes in the entire area of 10 000s presented graphically. Order to compare changes in temperature from time received as a result of the calculation in the program Ansy... więcej»

Autentyczność chłodzonych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego DOI:10.15199/8.2018.1.1
(Jacek Kondratowicz, Paulina Woźniak, Ewa Burczyk, Iwona Chwastowska-Siwiecka, Marlena Baryczka)

Rosnące zainteresowanie konsumentów żywnością i jej rzeczywistym składem, ważna stała się problematyka autentyczności produktów. Do najczęstszych problemów autentyczności produktów należą zmiany ilościowe oraz jakościowe, a także podanie błędnych informacji na opakowaniu. Modyfikacje ilościowe to takie, które prowadzą do zmniejszenia lub zwiększenia określonego składnika w surowcu lub produkcie, zaś modyfikacje jakościowe odnoszą się do zatajenia informacji dotyczących użytych składników i nie podaniu ich na etykiecie. Nieprawidłowe oznakowanie dotyczy nieprawdziwych informacji w zakresie pochodzenia, czy też terminów przydatności do spożycia. Słowa kluczowe: autentyczność, mięso, produkty mięsne, mleko, produkty mleczne Due to the growing interest of consumers in food and its real composition, the issue of the products authenticity has become immensely important. The commonest problems of the authenticity of products include quantitative and qualitative changes, as well as providing incorrect information on the packaging. Quantitative modifications are those that lead to the reduction or increase of a specific component in the raw material or product, and qualitative modifications refer to the concealment of information about the ingredients used and not to be given on the label. Incorrect labeling means false information about the origin or dates of shelf-life. Key words: authenticity, meat, meat products, milk, dairy products Zjawisko fałszowania żywności sięga tysięcy lat. Obecnie w wielu krajach istnieją regulacje prawne odnoszące się do kwestii autentyczności produktów. Ze względu na globalny charakter tego problemu niezbędne są przepisy o charakterze ponadnarodowym (FAO, UE), które umożliwią wyeliminowanie problemu na arenie międzynarodowej, gdzie jest on najbardziej dostrzegalny [8]. Definicje zjawiska fałszowania żywności, które funkcjonują w polskim prawodawstwie można sprowadzić do tego, iż prod... więcej»

Instalacje chłodnicze do celów klimatyzacji z wykorzystaniem akumulacyjnej chłodni wody DOI:10.15199/8.2018.1.4
(Stefan Reszewski, Sebastian Rowiński)

1. ROZWÓJ INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH W OBIEKTACH HANDLOWYCH I BIUROWYCH Powodów do napisania artykułu zawierającego konkretną propozycję realizacji instalacji chłodniczych obsługujących systemy klimatyzacyjne w budynkach jest kilka. Główną motywacją jest pokazanie, w jaki sposób możliwe jest ograniczenie kosztów inwestycyjnych oraz eksploatacyjnych w obiektach handlowych oraz biurowych, które trudno sobie wyobrazić bez instalacji klimatyzacyjnych - głównych konsumentów energii elektrycznej w obiektach [1], [2]. Równie ważnym powodem jest zrównoważenie konsumpcji energii elektrycznej w okresie ciepłym gdyż zapotrzebowanie na energię elektryczną z racji intensywnego rozwoju instalacji klimatyzacyjnych przekroczyło wartości dla okresu zimowego i może być powodem black-out. W okresie letnim zapotrzebowanie na moc chłodniczą instalacji klimatyzacyjnych wzrasta wraz z temperaturą powietrza zewnętrznego oraz nasłonecznieniem powodując wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną, które mają charakter pików w ciągu dnia. Fakt ten powoduje, że zapotrzebowanie na energię elektryczną przedstawia się podobnie jak zapotrzebowanie na moc chłodniczą. Ten sam fakt powoduje, że w większości przypadków instalacje klimatyzacyjne projektuje się na maksymalne zapotrzebowanie na moc chłodniczą co powoduje, że przez większość roku urządzenia chłodnicze nie są w pełni wykorzystane lub pracują w warunkach zredukowanej wydajności, co nie ułatwia ich eksploatacji i jest powodem wielu awarii urządzeń chłodniczych na skutek samoregulacji obiegu ziębienia. 2. Opis istniejącego obiektu oraz jego instalacji chłodniczej Koncepcja przedstawiona w artykule pokazuje możliwości wyrównania zapotrzebowania na energię elektryczną konieczną do napędu instalacji klimatyzacyjnych, jak również zracjonalizowania wielkości urządzeń chłodniczych, które je obsługują. W pośredni sposób wpływa to również na wielkość przyłączy elektrycznych i zmnie... więcej»

Czysta sprawa - serwis i czyszczenie klimatyzacji
Mimo że polskie przepisy nie precyzują jak często należy czyścić klimatyzację, to bagatelizowanie sprawy utrzymania czystości klimatyzatorów może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób przebywających w pomieszczeniach klima... więcej»

Redakcja:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel.: 22 853 81 13
faks: 22 818 65 21
e-mail: chlodnictwo@sigma-not.pl
www: http://czasopismo-chlodnictwo.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577